Samenwerking met Stichting Schuldhulpbuddy in gemeente Heumen

Home > Inwoners > Nieuwsberichten > Samenwerking met Stichting Schuldhulpbuddy in gemeente Heumen

Samenwerking met Stichting Schuldhulpbuddy in gemeente Heumen

Dit item is verlopen op 12-11-2019.

De Stichting Schuldhulpbuddy (SSHB) is al enkele jaren actief in de gemeente Berg en Dal. Met behulp van vrijwilligers worden inwoners met financiële problemen geholpen met het op orde krijgen van de administratie en het aanpakken van financiële problemen. De ervaringen zijn positief. SSHB heeft deze zomer besloten haar werkgebied uit te breiden naar enkele regiogemeenten, waaronder Heumen.

In de gemeente Heumen worden inwoners met financiële problemen en schulden geholpen en begeleid door de gemeente en andere lokale instanties. Daarnaast is er behoefte aan langdurige lichte administratieve ondersteuning van inwoners door vrijwilligers. Door deze ondersteuning wordt voorkomen dat er financiële problemen ontstaan of dat deze verergeren. De inwoner wordt bijvoorbeeld ondersteund bij de behandeling van de (digitale) post, het maken van een maandbegroting, het tijdig betalen van de rekeningen, het aanvragen van regelingen etc.

Professionele ondersteuning

In Stichting Schuldhulpbuddy (SSHB) heeft de gemeente een partner gevonden die deze ondersteuning op zeer professionele wijze door vrijwilligers aanbiedt. Daarom is besloten dat SSHB vanaf 1 januari 2020 ook inwoners van de gemeente Heumen gaat ondersteunen. Deze ondersteuning is dus vooral bedoeld voor inwoners die (nog) geen schulden hebben. Inwoners kunnen zichzelf aanmelden bij SSHB of zullen worden doorverwezen door allerlei instanties.

Inwoners met schulden kunnen ook ondersteuning van SSHB krijgen bij de administratie, maar de hulp voor hun schulden loopt via schuldhulpverlening van de gemeente.

Vrijwilligers gezocht

Er worden nog vrijwilligers gezocht. Vrijwilligers krijgen een training en goede ondersteuning via SSHB. Meer info: www.schuldhulpbuddy.nl

Contact

Kerkplein 6, 6581 AC Malden
Postbus 200, 6580 AZ Malden

T 14 024
Vanuit het buitenland
+31 24 358 83 00

E heumen@heumen.nl

Contactformulier
 

Openingstijden