Sloop voormalig Sportcomplex ‘De Veldschuur’

Home > Inwoners > Nieuwsberichten > Sloop voormalig Sportcomplex ‘De Veldschuur’

Sloop voormalig Sportcomplex ‘De Veldschuur’

De sloop van ‘De Veldschuur’ is in volle gang. In dit bericht laten wij u weten hoe de sloop verder gaat en waarom deze nu tijdelijk is stil gelegd.

De sloop wordt op dit moment gefaseerd uitgevoerd. Dat komt omdat er vleermuizen overwinteren in het deel van de Veldschuur dat nu nog niet is gesloopt.

Ecoloog onderzoekt het gebouw

Deze week wordt er in de avond door een ecoloog onderzocht of er vleermuizen aanwezig zijn. Als deze aanwezig zijn, worden de huidige verblijfsplaatsen ongeschikt gemaakt. De vleermuizen kunnen nog wel uit de verblijfsplaats wegvliegen, maar kunnen er dan niet meer in. Ze zullen dan een andere verblijfsplaats gaan zoeken. Daarvoor zijn al 4 nieuwe vleermuiskasten in de nieuwe buitenmuur van het Sportcentrum geplaatst. Als de vleermuizen niet meer in de oude Sporthal verblijven, kan deze worden gesloopt. De sloop zal naar verwachting in mei weer worden hervat.

Contact

Kerkplein 6, 6581 AC Malden
Postbus 200, 6580 AZ Malden

T 14 024
Vanuit het buitenland
+31 24 358 83 00

E heumen@heumen.nl

Contactformulier
 

Openingstijden