Spelregels buitensporten voor jeugdigen in Gelderland-Zuid

Home > Inwoners > Nieuwsberichten > Spelregels buitensporten voor jeugdigen in Gelderland-Zuid

Spelregels buitensporten voor jeugdigen in Gelderland-Zuid

Op 30 april hebben de 14 burgemeesters in Gelderland-Zuid bepaald dat jeugdigen tot en met 18 jaar buiten mogen sporten. Ze hebben hierbij heldere spelregels geformuleerd. De sportaanbieder moet goedkeuring van de gemeente te krijgen, waarbij wordt gekeken naar het plan, de buitenlocatie en de aangewezen sportprofessional(s). Aanspreekpunt voor sportaanbieders is dhr. Van der Geugten, bereikbaar via rvdgeugten@heumen.nl.

Regels

Het is toegestaan voor jeugdigen tot en met 18 jaar om op onderstaande wijze te sporten:

  • Jeugdigen tot en met 18 jaar mogen sporten op basis van een door de gemeente goedgekeurd plan van een sportvereniging of sportprofessional op een door de gemeente aangewezen en goedgekeurde buitenlocatie;
  • Het voornoemde plan bevat in ieder geval de naam- en adresgegevens van een of meerdere begeleiders;
  • Voorafgaand aan de goedkeuring moet tijdig een plan worden ingediend bij de gemeente;
  • Alleen voor begeleiders is het toegestaan om aanwezig te zijn bij het sporten. Toeschouwers zijn verboden;
  • Kinderen tot en met 12 jaar mogen zonder 1,5 meter afstand sporten op de buitensportaccommodaties. Begeleiders moeten op 1,5 meter afstand van de kinderen blijven;
  • Kinderen vanaf 13 jaar mogen uitsluitend op 1,5 meter afstand van elkaar sporten op de buitensportaccommodatie. Begeleiders moeten op 1,5 meter afstand van de kinderen blijven;
  • Sportverenigingen en sportprofessionals zullen een haal- en brengreglement kenbaar moeten maken voor de sportende kinderen en hun verzorgers waarbij de RIVM-maatregelen in acht worden genomen;
  • Sportverenigingen dienen de sportactiviteiten ook toegankelijk te maken voor niet-leden in de leeftijdscategorie tot en met 18 jaar.

Contact

Kerkplein 6, 6581 AC Malden
Postbus 200, 6580 AZ Malden

T 14 024
Vanuit het buitenland
+31 24 358 83 00

E heumen@heumen.nl

Contactformulier
 

Openingstijden