Start verkenning Wijk van de Toekomst

Home > Inwoners > Nieuwsberichten > Start verkenning Wijk van de Toekomst

Start verkenning Wijk van de Toekomst

Hoe ziet een echt duurzame en leefbare wijk eruit? Die vraag is actueel in alle gemeenten in Nederland, zo ook in Heumen. Hoe maken we onze huizen en huishoudens onafhankelijk van fossiele grondstoffen? Hoe besparen we het slimst energie en hoe wekken we zelf energie op? Hoe houden we ook rekening met de klimaatverandering, met meer regenval en meer hittestress? En hoe zorgen we voor natuur en biodiversiteit, ook in het hart van onze wijken?

Alle gemeenten hebben bovendien de verplichting om uiterlijk in 2021 een warmtevisie gereed te hebben hoe zij denken vanaf uiterlijk 2030 alle wijken onafhankelijk van aardgas te maken. Heumen wil haar wijken toekomstbestendig maken en dat vraagt samen stilstaan bij de verschillende opgaven en zoeken naar slimme oplossingen.

In gesprek met elkaar

De gemeente wil hierover met haar inwoners in gesprek. Ze wil horen hoe burgers tegen deze opgaven aankijken en wat wensen, zorgen en ideeën zijn. Daarom start in 2020 een pilotproject ‘Wijk van de Toekomst’ ondersteund door het bureau Spectrum Elan. Het verkennende project loopt tot halverwege 2021.

Het project richt zich op Malden Noordoost met de wijken Molenwijk, Kroonwijk en Randwijk. Doel is om samen met de inwoners een duurzaamheidsvisie voor hun wijk te ontwikkelen. Onderdeel daarvan is om samen een warmte-transitieplan te maken. Dat plan geeft aan hoe deze wijken in of na 2030 onafhankelijk kunnen worden van aardgas. Afhankelijk van het draagvlak kan vervolgens een eerste proefproject worden gekozen om na 2021 mee aan de slag te gaan.

Denk en doe mee!

Belangrijk is dat er al positieve geluiden van inwoners zijn om over deze onderwerpen mee te willen denken uit onder meer Molenwijk. In deze wijken ligt bovendien een oud gasnet. Ook de aanwezigheid van de op duurzaamheid gerichte woningcorporatie Oosterpoort speelt een rol bij de keuze voor deze wijken. Kroonwijk kent veel huurwoningen. In de loop van januari ontvangen inwoners een brief met uitleg en de uitnodiging om mee te denken.

Nu al geïnteresseerd om mee te denken en mee te praten? Stuur dan een mail naar duurzaam@heumen.nl

Nieuwsberichten

Archief

Contact

Kerkplein 6, 6581 AC Malden
Postbus 200, 6580 AZ Malden

T 14 024
Vanuit het buitenland
+31 24 358 83 00

E heumen@heumen.nl

Contactformulier
 

Openingstijden