Strooien bij gladheid

Home > Inwoners > Nieuwsberichten > Strooien bij gladheid

Strooien bij gladheid

Dit item is verlopen op 21-01-2020.

Als het glad is, strooit de gemeente op de hoofdwegen, fietspaden, schoolroutes en ontsluitingswegen. Ook worden openbare gebouwen zoals het gemeentehuis bereikbaar gehouden.

De gemeente strooit niet in woonstraten, op wegen en paden van bedrijven of particulieren en op parkeerterreinen. Wij vragen u daarom om in elk geval de stoep voor uw woning of bedrijf sneeuwvrij te houden en uw buren daarbij zo nodig een handje te helpen. De gemeente zorgt per wijk/dorp voor sneeuwschuivers, een zoutstrooier en zout in zakken van 25 kg. Deze kunnen in overleg met het wijk- of dorpsplatform ingezet worden.

Strooiroutes

U vindt de precieze strooiroutes op www.heumen.nl/strooien.

Nieuwsberichten

Archief

Contact

Kerkplein 6, 6581 AC Malden
Postbus 200, 6580 AZ Malden

T 14 024
Vanuit het buitenland
+31 24 358 83 00

E heumen@heumen.nl

Contactformulier
 

Openingstijden