Terugblik informatieavond pleegzorg

Home > Inwoners > Nieuwsberichten > Terugblik informatieavond pleegzorg

Terugblik informatieavond pleegzorg

Op dinsdag 11 februari was er een informatiebijeenkomst over pleegzorg. Medewerkers van Entrea lindenhout (pleegzorgorganisatie) en een pleegouder vertelden wat het inhoudt om een veilig thuis te bieden aan een kind. Ook kwamen laagdrempelige manieren om gezinnen te ondersteunen aan de orde via het initiatief Buurtgezinnen.

Informatie over pleegouder worden

Er is een groot tekort aan passende pleeggezinnen. Het was dan ook goed om te merken dat veel mensen in onze gemeente belangstelling hebben voor pleegouderschap. De redenen voor mensen om na te denken over pleegouder worden, bleken divers: van mensen die ruimte hebben nu de kinderen het huis uit zijn, tot mensen met thuiswonende kinderen die andere kinderen ook graag een fijne thuissituatie bieden.

Onderwerpen die tijdens deze avond naar voren kwamen, waren de verschillende soorten pleegzorg, de criteria om pleegouder te kunnen worden, huisvesting en het combineren met een baan. Ook ging er veel aandacht uit naar de situaties die kunnen voorkomen in contact met ouders van de pleegkinderen, de rol van de gezinsvoogd, de gevoelens van de eigen kinderen en de invloed op de eigen situatie.

Er was een pleegouder aanwezig die een gezinshuis heeft (meerdere kinderen die iets extra’s vragen). Zij kon veel voorbeelden geven uit de praktijk, wat prettig en verhelderend bleek te zijn voor de aanwezigen.

Buurtgezinnen

Ook het initiatief ‘Buurtgezinnen’ was aanwezig. Buurtgezinnen is een laagdrempelige manier om gezinnen in de buurt te ondersteunen. Vraag- en steungezinnen worden bij elkaar gebracht en wanneer er een match is, gaan de gezinnen zelf verder. De gezinnen kunnen een beroep doen op de coördinator indien nodig. Veel mensen vinden pleegouder worden een grote stap, Buurtgezinnen is dan een meer behapbare vorm. Ook kun je op deze manier kijken of het bij de eigen gezinssituatie past om voor een kind te zorgen, om daarna een stap te zetten richting pleegzorg.

Meer informatie

Buurtgezinnen: www.buurtgezinnen.nl of neem contact op met de coördinator Sophie Westerink: 06-25452105 / sophie@buurtgezinnen.nl.

Pleegzorg: www.ikwilpleegouderworden.nl of neem contact op met mevrouw Deenen van Entrea lindenhout: 06-26681186 / m.deenen@entrealindenhout.nl

Interview met een pleeggezin

Eerder hadden wij in het kader van de Week van de Pleegzorg een interview met een pleeggezin. Dit interview kunt u hier teruglezen.

Nieuwsberichten

Archief

Contact

Kerkplein 6, 6581 AC Malden
Postbus 200, 6580 AZ Malden

T 14 024
Vanuit het buitenland
+31 24 358 83 00

E heumen@heumen.nl

Contactformulier
 

Openingstijden