Tijdelijk stopzetten zoektijd jongeren bij aanvraag PW-uitkering

Home > Inwoners > Nieuwsberichten > Tijdelijk stopzetten zoektijd jongeren bij aanvraag PW-uitkering

Tijdelijk stopzetten zoektijd jongeren bij aanvraag PW-uitkering

Het WerkBedrijf Regio Rijk van Nijmegen en Werkzaak Rivierenland melden een aanloop van jongeren die geen werk meer hebben en vooral ook geen uitzicht om op de korte termijn weer aan de slag te komen.

Wanneer jongeren zich melden bij de gemeenten kunnen zij normaliter na een zoekperiode van vier weken de daadwerkelijke aanvraag voor een uitkering doen. Bij recht op uitkering geldt dat ze deze met terugwerkende kracht krijgen. In deze uitzonderlijke situatie kan de digitale aanvraag ook voor jongeren direct open gezet worden zodat zij bij recht op uitkering deze eerder ontvangen. 

Contact

Kerkplein 6, 6581 AC Malden
Postbus 200, 6580 AZ Malden

T 14 024
Vanuit het buitenland
+31 24 358 83 00

E heumen@heumen.nl

Contactformulier
 

Openingstijden