Tijdelijke woonunits bij Droogsehof

Home > Inwoners > Nieuwsberichten > Tijdelijke woonunits bij Droogsehof

Tijdelijke woonunits bij Droogsehof

Om op korte termijn in de behoefte aan woonruimte voor jongeren te voorzien, is door de firma Poeijers bv uit Eindhoven een plan ontwikkeld voor de bouw van tijdelijke woonunits. Het gaat om 18 woonunits op een perceel gelegen ten oosten van de Droogsehof.

Binnen Malden bestaat grote behoefte aan woongelegenheid voor jongeren. Dit werd duidelijk bij de ontwikkeling van 41 appartementen in een voormalig kantoor aan de Broeksingel. Voor deze 41 appartementen meldden zich circa 200 gegadigden. De wens bestaat daarom om op korte termijn extra wooneenheden voor jongeren te realiseren. Met de bouw van deze woonunits wordt de behoefte aan extra woonruimte voor jongeren gedeeltelijk ingevuld. De woonunits krijgen een huurprijs die onder de huurliberalisatiegrens valt.

Tijdelijke woonunits

De bouw van de tijdelijke woonunits is in strijd met het bestemmingsplan “Buitengebied 2009”. Het perceel heeft de bestemming “Agrarisch met waarden – Landschap en natuur”. Er kan worden afgeweken van het bestemmingsplan voor een termijn van ten hoogste tien jaar. De woningen worden daarom tijdelijk verhuurd, zodat na het verstrijken van 10 jaar geen aanspraak kan worden gedaan op huurbescherming en de woningen verwijderd kunnen worden.

Duurzaamheidsambities

Het project voldoet aan de duurzaamheidsambities van de gemeente:

  • de woningen worden gasloos en vrijwel energieneutraal opgeleverd. De woningen hebben een EPC waarde van 0,28. Dit is lager dan de voorgeschreven waarde van 0,4.
  • na het verstrijken van 10 jaar kunnen de woningen elders hergebruikt worden.

Meer informatie

Omwonenden zijn inmiddels geïnformeerd tijdens een informatieavond. Wilt u meer informatie? Neemt u dan contact op met mevrouw Koeneman via telefoonnummer 12 024. Of via de mail: rkoeneman@heumen.nl

Meer nieuwsberichten

Nieuwsberichten

Archief

Contact

Kerkplein 6, 6581 AC Malden
Postbus 200, 6580 AZ Malden

T 14 024
Vanuit het buitenland
+31 24 358 83 00

E heumen@heumen.nl

Contactformulier
 

Openingstijden