Uitnodiging netwerkbijeenkomst dementievriendelijk Heumen

Home > Inwoners > Nieuwsberichten > Uitnodiging netwerkbijeenkomst dementievriendelijk Heumen

Uitnodiging netwerkbijeenkomst dementievriendelijk Heumen

Graag nodigen wij u uit voor de netwerkbijeenkomst dementievriendelijk Heumen op dinsdag 3 maart van 19.00 tot 20.30 (inloop vanaf 18.30 uur) in De Terp in Heumen. We nodigen iedereen uit die actief is (of wil zijn) in buurten, wijken en kernen van de gemeente Heumen en die zich in wil zetten voor een dementievriendelijk Heumen en mee wil denken over de vraag ‘Hoe blijft iemand met dementie onderdeel uitmaken van onze gemeenschap’.

Hieronder treft u het programma aan van de bijeenkomst. In verband met het regelen van voldoende koffie en thee, vragen we u om zich aan te melden door een mail te sturen naar mirjam.liebregts@malderburch.nl  o.v.v. deelname netwerk DVG Heumen.

Programma

  1. Welkom, toelichting programma.
  2. Stand van zaken dementievriendelijk Heumen: korte terugblik, informatie over de belangrijkste activiteiten die zijn gerealiseerd.
  3. Korte interviews met diverse initiatiefnemers over hun inspirerende activiteiten (o.a. Tennisvereniging Malden, leefcirkels in de wijk van Malderburch, kerngroepinitiatief in de buurt: Wat is het initiatief? Hoe is het aangepakt en wat betekent het voor mensen met dementie?
  4. Aan tafels in gesprek: wat kunnen we en gaan we in 2020 samen doen voor een dementievriendelijk Heumen? 
  5. Nieuwe data.
  6. Rondvraag.

Nieuwsberichten

Archief

Contact

Kerkplein 6, 6581 AC Malden
Postbus 200, 6580 AZ Malden

T 14 024
Vanuit het buitenland
+31 24 358 83 00

E heumen@heumen.nl

Contactformulier
 

Openingstijden