Uitreiking Koninklijke Onderscheiding aan Jos van Lier

Home > Inwoners > Nieuwsberichten > Uitreiking Koninklijke Onderscheiding aan Jos van Lier

Uitreiking Koninklijke Onderscheiding aan Jos van Lier

Op zaterdag 22 februari 2020 is de heer Jos van Lier benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. In het gemeentehuis van Heumen speldde burgemeester Marriët Mittendorff hem de versierselen van deze Koninklijke Onderscheiding op.

Jos van Lier is de officiële Sinterklaas van Nijmegen. Daarmee trad hij tien jaar geleden in de voetsporen van zijn vader. Met zijn natuurlijke charismatische uitstraling vervult hij deze rol voortreffelijk. Ook is Jos van Lier nauw betrokken bij de organisatie en muzikale invulling van de intocht. Zo zorgt hij zelf voor zijn Pieten dweilorkest.

Ook in een andere context hebben heel veel inwoners van de regio Nijmegen kunnen genieten van zijn vaardigheden om vanuit een publieke functie mensen te enthousiasmeren en te verbinden. Sinds 1960 is Jos van Lier nauw betrokken bij carnavalsvereniging ‘Kiek ze Kieke’. Hij was president van de jeugdraad van Elf, voorzitter van de vereniging en zelfs Prins Carnaval in Nijmegen (Knotsenburg). Jos van Lier loopt als een rode draad door de vereniging. Hij neemt het voortouw bij optredens, organiseert kindermiddagen in de hos-tent en presenteert de seniorenzitting. En ook hier weet hij met zijn muzikale kwaliteiten nog een extra dimensie te geven aan zijn werkzaamheden.

Naast bovengenoemde activiteiten zet Jos van Lier zich ook al meer dan 30 jaar als vrijwilliger in voor verschillende (!) sportverenigingen zoals  Tennisvereniging Malden, Sport Vereniging Juliana '31 en Sportvereniging Hatert. Bij de Tennisvereniging was hij als bestuurslid actief met de organisatie van diverse toernooien. Bij Juliana is hij actief bij de organisatie van de jaarlijkse rommelmarkt, waar hij als veilingmeester elk jaar weer een mooi bedrag weet op te halen ten behoeve van de clubkas. Niet onvermeld mag zijn inzet voor fietsclub ‘De Krengspie’ blijven. Organisatie en begeleiding, maar vooral ook een luisterend oor en aandacht voor iedereen.

Nieuwsberichten

Archief

Contact

Kerkplein 6, 6581 AC Malden
Postbus 200, 6580 AZ Malden

T 14 024
Vanuit het buitenland
+31 24 358 83 00

E heumen@heumen.nl

Contactformulier
 

Openingstijden