Uitslag gemeenteraadsverkiezingen 2018

Home > Inwoners > Nieuwsberichten > Uitslag gemeenteraadsverkiezingen 2018

Uitslag gemeenteraadsverkiezingen 2018

Dit item is verlopen op 26-04-2018.

De stemmen zijn geteld. Democraten Gemeente Heumen (DGH) is als grootste partij uit de bus gekomen. Vrijdag 23 maart is in een openbare zitting van het hoofdstembureau de verkiezingsuitslag en de zetelverdeling gemeenteraad Heumen vastgesteld. U vindt alle uitslagen hieronder.

Partij Aantal stemmen Aantal zetels
Uitslag
gemeenteraadsverkiezingen 2018
DGH 2742 5
CDA 1337 3
VVD 1429 3
GroenLinks 1301 3
PvdA   684 1
D66   802 2

In de gemeenteraad van Heumen zijn 17 zetels te verdelen. DGH is de grootste partij gebleven. De partij gaat van 7 zetels naar 5. CDA blijft staan op 3 zetels. VVD wint 1 zetel en komt uit op 3. De partijen GroenLinks en PvdA, die dit jaar beiden met een aparte lijst deelnamen aan de verkiezingen, komen uit op respectievelijk 3 zetels en 1 zetel. In de raad komt één nieuwe partij: D66. Zij gaan deelnemen met 2 zetels. 

Bekijk het overzicht van het aantal stemmen per stembureau.

Zetelverdeling

Aan de hand van het behaald aantal stemmen per partij, zijn de beschikbare zetels verdeeld. Voor één zetel in de gemeenteraad van Heumen zijn 487 16/17 stemmen nodig. Dit getal wordt de ‘kiesdeler’ genoemd. De kiesdeler wordt berekend door het totaal aantal uitgebrachte stemmen, 8.372, te delen door het totaal aan te verdelen zetels (17). Nadat voor alle lijsten het aantal toe te wijzen volle zetels is bepaald, zijn de restzetels verdeeld. De lijst met het grootste stemmenoverschot, komt voor de eerste restzetel in aanmerking. Daarna de lijst met het één na grootste overschot. Deze berekening wordt steeds herhaald, totdat alle restzetels zijn toegewezen. De restzetels zijn toegegaan naar: CDA (1), VVD (1), GroenLinks (1), D66 (1).

Opkomst

In de gemeente Heumen werden 13.177 kiesgerechtigden opgeroepen een stem uit te brengen. Van hen kwamen 8.372 naar één van acht stembureaus, een opkomstpercentage van 63,53%. Dit is hoger dan bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2014, toen was het opkomstpercentage 61,45%.

Kandidaten gemeenteraad

Ook de gekozen kandidaten voor 2018-2022 zijn bekend. Mevrouw Joyke Kruijt van DGH haalde persoonlijk zoveel stemmen, dat ze ondanks een lagere plek op de lijst een zetel in de raad heeft verdiend.

Partij Naam Woonplaats
Gekozen kandidaten 2018-2022
DGH Leo Jansen Malden
DGH Joyke Kruijt e.v. Blom Malden
DGH Herman Katteler Malden
DGH Theo Noy Heumen
DGH Rieks Dikkers Malden
CDA Rob de Graaf Malden
CDA Sander Meij Malden
CDA Jan van der Burgt Overasselt
VVD Harry Smeets Malden
VVD René Waas Nederasselt
VVD Edwin Claassen Heumen
GroenLinks Rob Schuurman Malden
GroenLinks Ineke Gijsenbergh Malden
GroenLinks Jaap Russcher Heumen
PvdA Ans Stunnenberg Malden
D66 Frank Eetgerink Nederasselt
D66 Bernadette Smelik Malden

Bekijk het volledige overzicht op kandidaatniveau.

Meer informatie

Bekijk ook het officiële proces-verbaal van de verkiezingsuitslag (pdf, 158 kB). U kunt het proces-verbaal ook inkijken op het gemeentehuis. U kunt zich hiervoor melden bij de balie Publiekszaken.

Wat gebeurt er na de verkiezingen?

De stembussen zijn gesloten en de stemmen gesteld, maar wat gebeurt er na de verkiezingen

Meer nieuwsberichten

Contact

Kerkplein 6, 6581 AC Malden
Postbus 200, 6580 AZ Malden

T 14 024
Vanuit het buitenland
+31 24 358 83 00

E heumen@heumen.nl

Contactformulier
 

Openingstijden