Uitslag verkiezing Provinciale Staten 2019

Home > Inwoners > Nieuwsberichten > Uitslag verkiezing Provinciale Staten 2019

Uitslag verkiezing Provinciale Staten 2019

De stemmen van de Provinciale Statenverkiezingen zijn geteld. De VVD is als grootste partij uit de bus gekomen. In dit bericht vindt u de voorlopige uitslag voor Heumen.

De uitslag per partij is als volgt:

Nummer Partijnaam Aantal stemmen %
1 VVD 1356 16,81%
9 GROENLINKS 1146 14,2%
2 CDA 1087 13,47%
13 Forum voor Democratie 923 11,44%
3 Democraten 66 (D66) 844 10,46%
6 Partij van de Arbeid (PvdA) 726 9%
4 SP (Socialistische Partij) 613 7,6%
10 Partij voor de Dieren 383 4,75%
5 PVV (Partij voor de Vrijheid) 350 4,34%
11 50PLUS 347 4,30%
7 ChristenUnie 157 1,95%
12 Lokale Partijen Gelderland-Code Oranje 111 1,38&
14 DENK 18 0,22%
8 Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) 7 0,09%

Alle voorlopige uitslagen en opkomstcijfers per stemlocatie en partij vindt u op onze website www.heumen.nl/verkiezingen.

Opkomst

Gemeente Heumen heeft 13.020 kiesgerechtigden die hun stem mochten uitbrengen. Dit kon van 07.30 tot 21.00 uur in één van de acht stembureaus in de gemeente. In totaal brachten 8119 kiezers hun stem uit. Met een opkomstpercentage van 62,4% hebben dit jaar meer inwoners hun stem uitgebracht dan bij de verkiezingen in 2015. Toen bedroeg de opkomst 54,85%.

Landelijke uitslag

U vindt de definitieve landelijke uitslag vanaf 27 maart op www.verkiezingsuitslagen.nl.

Over de Provinciale Statenverkiezingen

Provinciale Statenverkiezingen worden één keer in de 4 jaar gehouden. Inwoners van de provincie kiezen de leden. De Provinciale Staten regelen veel in de provincie. Bijvoorbeeld op het gebied van wegen, ruimte, natuur en water en streekbussen. Een bijzondere bevoegdheid van de Provinciale Staten is het kiezen van de leden van de Eerste Kamer. Dit gebeurt binnen 3 maanden na de verkiezingen voor de Provinciale Staten.

Bekijk ook:

Uitslag verkiezing Waterschap 2019

Meer nieuwsberichten

Contact

Kerkplein 6, 6581 AC Malden
Postbus 200, 6580 AZ Malden

T 14 024
Vanuit het buitenland
+31 24 358 83 00

E heumen@heumen.nl

Contactformulier
 

Openingstijden