Verslag van vier keer Heumens Energiecircus

Home > Inwoners > Nieuwsberichten > Verslag van vier keer Heumens Energiecircus

Verslag van vier keer Heumens Energiecircus

De gemeente Heumen organiseerde in september en oktober 2018 vier bijeenkomsten rond grootschalige duurzame energieopwekking en de ruimtelijke impact daarvan. We reisden met de circustent van de organisatie Burgers Geven Energie naar alle dorpen van onze gemeente en nodigden alle inwoners uit om mee te denken. Centraal stonden vragen als: Hoe groot is onze Heumense energieopgave? Wat moeten we doen in en aan onze huizen en andere gebouwen om klimaatneutraal te worden? Waar is plek voor windmolens en zonnevelden en waar niet volgens u?

De uitkomsten van de vier avonden gebruiken wij voor het maken van een ruimtelijke visie rond duurzame energie. Ook maken we een zogenaamde kansenkaart. Daarop kan iedereen straks zien waar een initiatief past en waar niet. De concept ruimtelijke visie is nog in de maak en zal in februari worden voorgelegd aan alle deelnemers van de vier avonden en andere geïnteresseerden en stakeholders. Aanmelden daarvoor kan nu alvast via duurzaam@heumen.nl.

Burgers Geven Energie, het platform dat het Energiecircus in Heumen heeft georganiseerd, besteed op haar website ook uitgebreid aandacht aan de vier bijeenkomsten: https://burgersgevenenergie.nl/beleid/terugblik-energiecircus-heumen/

Hieronder vindt u de verslagen met de belangrijkste uitkomsten van de vier avonden:

Nieuwsberichten

Archief

Contact

Kerkplein 6, 6581 AC Malden
Postbus 200, 6580 AZ Malden

T 14 024
Vanuit het buitenland
+31 24 358 83 00

E heumen@heumen.nl

Contactformulier
 

Openingstijden