Vervolg sloop voormalig Sportcomplex ‘De Veldschuur’

Home > Inwoners > Nieuwsberichten > Vervolg sloop voormalig Sportcomplex ‘De Veldschuur’

Vervolg sloop voormalig Sportcomplex ‘De Veldschuur’

Eind april lieten wij u weten dat de sloop van ‘De Veldschuur’ tijdelijk is stil gelegd vanwege de overwintering van vleermuizen in het oude gebouw. In dit bericht laten wij u weten hoe het nu verder gaat. Na onderzoek van een ecoloog zijn er geen vleermuizen waargenomen in het oude gebouw. Dit betekent dat de sloop weer verder kan gaan.

Vervolg sloop vanaf 13 mei

Vanaf afgelopen woensdag is de sloop weer hervat. Dit duurt ongeveer vier weken. Hierna wordt het terrein afgewerkt en ligt het tijd braak. Rond de zomervakantie wordt er dan weer gestart met het bouwrijp maken van het terrein voor de bouw van de woningen.

Contact

Kerkplein 6, 6581 AC Malden
Postbus 200, 6580 AZ Malden

T 14 024
Vanuit het buitenland
+31 24 358 83 00

E heumen@heumen.nl

Contactformulier
 

Openingstijden