Vervolgtraject Energiecircus Heumen

Home > Inwoners > Nieuwsberichten > Vervolgtraject Energiecircus Heumen

Vervolgtraject Energiecircus Heumen

Tijdens vier avonden in september en oktober bezochten veel inwoners van de gemeente Heumen het rondreizende Energiecircus. De gemeente had haar inwoners gevraagd om mee te denken over een duurzame toekomst, speciaal over duurzame energie.

Op de vier avonden kon iedereen meepraten over de toekomst van onze gemeente. Hoe gaat Heumen haar doelstelling halen om in 2050 klimaatneutraal te zijn? Wat moeten we doen in de bebouwde omgeving, in onze huizen en andere gebouwen? En wat daarbuiten? Waar is in Heumen plek voor windmolens en zonnevelden en waar niet? Hoe kunnen windmolens en zonnevelden het beste landschappelijk worden ingepast?

De uitkomsten van deze vier avonden en de visies van inwoners die digitaal zijn ingestuurd worden gebruikt voor het maken van een ruimtelijke visie rond duurzame energie en een zogenaamde kansenkaart. Daarop kan iedereen straks zien waar een initiatief kans maakt om een vergunning te krijgen en waar niet. 

Hoe nu verder?

Royal HaskoningDHV werkt nu aan de verslagen en aan het concept Ruimtelijke Visie Duurzame Energie waarin de belangrijkste uitkomsten van deze vier avonden (inclusief de ontvangen digitale input) worden verwerkt. Eind november komen de verslagen van de avonden op onze website te staan en sturen we alle deelnemers die zich per e-mail hebben aangemeld voor het Energiecircus een link naar de verslagen. Eind januari bespreken we het concept Ruimtelijke Visie met de stakeholders, zoals natuur- en milieuorganisaties. In februari volgt dan een terugkoppelbijeenkomst met alle deelnemers aan het Energiecircus en andere geïnteresseerde burgers. Daarna worden de laatste wijzigingen doorgevoerd en gaat het stuk naar het College voor akkoord.

Vervolgens start het proces van het ter visie leggen van het concept Ruimtelijke Visie eerste termijn (waarschijnlijk periode 14 maart - 25 april 2019). Daarna dient gereageerd te worden op de door burgers ingediende zienswijzen (beoordelen en verwerken zienswijzen).

Aansluitend (puntsgewijs):

  • Bespreking in B&W t.b.v. behandeling door de gemeenteraad
  • Advies door B&W
  • Bespreking door de commissie
  • Bespreking door de gemeenteraad
  • Doorvoeren eventuele wijzigingen die worden voorgesteld door de commissie en gemeenteraad
  • Vaststelling door de gemeenteraad (op zijn vroegst in juni, maar waarschijnlijker op 26 september, de eerste vergadering na de zomer)
  • Opnieuw ter inzage voor burgers (wettelijke Tweede termijn ter inzagelegging)
  • Na reactie op eventuele zienswijzen van burgers, formele vaststelling

Al met al een behoorlijk lange, maar zorgvuldige doorlooptijd.

Nieuwsberichten

Archief

Contact

Kerkplein 6, 6581 AC Malden
Postbus 200, 6580 AZ Malden

T 14 024
Vanuit het buitenland
+31 24 358 83 00

E heumen@heumen.nl

Contactformulier
 

Openingstijden