Vijftigste huurwoning Oosterpoort op zonnestroom

Home > Inwoners > Nieuwsberichten > Vijftigste huurwoning Oosterpoort op zonnestroom

Vijftigste huurwoning Oosterpoort op zonnestroom

Op maandag 6 januari werd aan de Kruiskamp in Overasselt de vijftigste woning van Oosterpoort voorzien van zonnepanelen. Leo Bosland, wethouder van de gemeente Heumen en Eugène Janssen, directeur-bestuurder van woningcorporatie Oosterpoort verrasten voor de gelegenheid de bewoner met een grote bos bloemen. De woning maakt deel uit van pilot Zonnestroom, een samenwerking van woningcorporatie Oosterpoort en stichting Wocozon. Het project is een concreet voorbeeld van hoe er gewerkt wordt aan een duurzaam Heumen.

Succesvolle start project Zonnestroom

Project Zonnestroom startte in het najaar van 2019, als een pilot om ook sociale huurwoningen te voorzien van zonnepanelen. Woningcorporatie Oosterpoort werkt hierin samen met stichting Wocozon. Deze stichting helpt Oosterpoort met het realiseren van duurzame opwekking en betaalbaarheid voor huurders. Het project, dat loopt in Overasselt, Nederasselt en Heumen, kon rekenen op een succesvolle start. Binnen zes weken tijd hadden de bewoners van meer dan 75 huurwoningen zich voor de pilot aangemeld. Bewoner Janssen van het vijftigste adres, aan de Kruiskamp in Overasselt: “Voor mij was direct duidelijk dat ik mee zou doen aan de pilot. Ik ben niet eens naar de informatieavond gegaan. Want los van de lagere maandelijkse energiekosten - die goed zijn voor mijn portemonnee - draag ik zo ook nog bij aan een beter klimaat”.  

Verduurzaming in volle gang

Gemeente Heumen en Oosterpoort werken beiden zeer actief aan de verduurzaming van woningen, zowel van sociale als particuliere huishoudens. Zo hoopt de gemeente dit jaar de 200e particuliere deelnemer aan het gemeentelijk zonnepanelenproject te verwelkomen. Woningeigenaren worden hierin door de gemeente geholpen met een gunstige lening. Bij dit project voor woningeigenaren werkt de gemeente overigens samen met Voltar Solar.

Ook vervolgt de gemeente in 2020 de kleinschalige ‘Energie in de Wijk/het Dorp’-bijeenkomsten. Daarin worden bewoners bewust gemaakt en ondersteund bij het verduurzamen van hun woningen. Wethouder Leo Bosland: “Zo ontzorgen en stimuleren we onze inwoners om hun huis duurzaam te maken. Hierdoor hebben zij lagere energielasten en dragen zij bij aan een beter klimaat.”

Nieuwsberichten

Archief

Contact

Kerkplein 6, 6581 AC Malden
Postbus 200, 6580 AZ Malden

T 14 024
Vanuit het buitenland
+31 24 358 83 00

E heumen@heumen.nl

Contactformulier
 

Openingstijden