Vitaal Centrum Malden: waarover neemt de raad op 26 maart een besluit?

Home > Inwoners > Nieuwsberichten > Vitaal Centrum Malden: waarover neemt de raad op 26 maart een besluit?

Vitaal Centrum Malden: waarover neemt de raad op 26 maart een besluit?

Dit item is verlopen op 27-03-2020.

Het centrum van Malden moet een aantrekkelijk dorpshart worden dat klaar is voor de toekomst. Een fijne plek om te winkelen, werken, ondernemen en wonen. Ook moet de openbare ruimte veilig, groen, duurzaam en klimaatbestendig zijn. Deze visie is uitgewerkt in het ‘concept Programma Vitaal Centrum Malden’. Op 26 maart neemt de raad hierover een besluit.

Visie op het centrum van Malden

In het ‘concept Programma Vitaal Centrum Malden’ staat de visie beschreven op de ontwikkeling van het centrum van Malden, met als belangrijkste doelstellingen:

  1. De bouw van appartementen voor ouderen, starters en jongeren.
  2. Het groener en klimaatbestendig maken van de openbare ruimte.
  3. Het verbeteren van de verkeersveiligheid, bereikbaarheid en parkeersituatie.
  4. Het aantrekkelijker maken van het aanbod van winkels, horeca en voorzieningen.

Met de vaststelling van het programma geeft de gemeenteraad inhoudelijk richting aan projecten en activiteiten in het centrum van Malden. Er is dus nog geen sprake van een plan. De komende tijd worden vier haalbaarheidsonderzoeken uitgevoerd:

  1. Opwaarderen van het Winkelcentrum Malden en omgeving.
  2. Herbestemming van de Heilige Antonius Abtkerk.
  3. Herontwikkeling van de locatie Het Steenhuys.
  4. Klimaatbestendig en groener maken van de openbare ruimte.

Wat gaat er de komende tijd gebeuren?

In de loop van dit jaar worden de haalbaarheidsonderzoeken uitgevoerd. In het najaar worden de voorlopige bevindingen voor reactie aan de inwoners en andere belanghebbenden voorgelegd. Eind 2020 evalueert het college alle resultaten en beoordeelt zij welke projecten en investeringen daadwerkelijk haalbaar zijn. Op basis daarvan stelt het college het programma waar nodig bij en legt een definitief Programma Vitaal Centrum Malden, inclusief investeringsprogramma, begin 2021 ter besluitvorming voor aan de gemeenteraad.

Meer informatie? Kijk dan op www.heumen.nl/centrummalden.

Raadsvergadering 26 maart

In de vergadering van 26 maart nemen de raadsleden een besluit over het raadsvoorstel ‘concept Programma Vitaal Centrum Malden’. Het raadsvoorstel leest u op onze website via heumen.nl/vergaderkalender. Klik in de kalender op 26 maart.

Iedere vergadering is openbaar toegankelijk. U bent welkom als toehoorder op de publieke tribune.

Ook is bij iedere vergadering inspreken mogelijk. Als u wilt inspreken, dan kunt u zich voor 16.00 uur op de dag van de vergadering aanmelden bij de raadsgriffie via e-mail: griffie@heumen.nl of telefonisch: (024) 358 84 67.

Meeluisteren en terugluisteren via de livestream is mogelijk bij de raadsvergadering op 26 maart.

Nieuwsberichten

Archief

Contact

Kerkplein 6, 6581 AC Malden
Postbus 200, 6580 AZ Malden

T 14 024
Vanuit het buitenland
+31 24 358 83 00

E heumen@heumen.nl

Contactformulier
 

Openingstijden