Voedselbank Heumen: voor een steuntje in de rug

Home > Inwoners > Nieuwsberichten > Voedselbank Heumen: voor een steuntje in de rug

Voedselbank Heumen: voor een steuntje in de rug

Het Maldense uitgiftepunt van de Voedselbank Groesbeek en omstreken voorziet inwoners met financiële problemen van een wekelijks voedselpakket. Daarnaast ontvangt een aantal inwoners ook een kledingpakket van de Kledingbank Nijmegen.

Kledingbank

Voor wie

De mogelijkheid om een voedselpakket van de Voedselbank te krijgen, is bedoeld voor inwoners die minder dan het minimuminkomen ter beschikking hebben en niet rond kunnen komen. Hieraan zijn landelijke criteria verbonden. Voor de Kledingbank gelden dezelfde eisen.

Werkwijze

Een aanvraag voor voedselhulp moet worden ingediend door een hulpverlenende instelling. De gemeente (bijvoorbeeld schuldhulpverlening of sociale zaken), Maatschappelijk werk, uw bewindvoerder of een andere hulpverlener kan een aanvraag indienen.

Denkt u in aanmerking te komen voor voedselhulp?

Neem dan contact op met de gemeente via tel nr. 14 024 of 06 - 50 44 23 27, per e-mail schuldhulpverlening@heumen.nl of bel Sterker Sociaal Werk via 088 – 001 13 33.

De Voedselbank beslist of u in aanmerking komt. U ontvangt vervolgens een brief of e-mail met daarin informatie over waar, wanneer en hoelang u een voedselpakket kunt ophalen.

Voor de kledingbank geldt dezelfde werkwijze.

Meer informatie

Nieuwsberichten

Archief

Contact

Kerkplein 6, 6581 AC Malden
Postbus 200, 6580 AZ Malden

T 14 024
Vanuit het buitenland
+31 24 358 83 00

E heumen@heumen.nl

Contactformulier
 

Openingstijden