Voorkom heling: weet wat u koopt

Home > Inwoners > Nieuwsberichten > Voorkom heling: weet wat u koopt

Voorkom heling: weet wat u koopt

Dit item is verlopen op 10-04-2017.

Dieven verdienen geld aan de verkoop van gestolen spullen. Het illegaal kopen en verkopen van gestolen spullen noemen we heling. In dit bericht leest u wat u kunt doen om heling te voorkomen, waardoor inbraak en diefstal voor de dief niet meer aantrekkelijk zijn.

Misschien heeft u ook weleens iets gekocht voor een prijs die eigenlijk te mooi is om waar te zijn. Denk bijvoorbeeld aan een vrijwel nieuwe fiets voor € 75. Dan is de kans groot dat de fiets van diefstal afkomstig is. Het stelen van spullen is alleen aantrekkelijk als er ook mensen zijn die deze spullen willen kopen. U kunt meehelpen om heling te voorkomen.

Tips voor inwoners

Wat u kunt u doen tegen heling:

  1. Controleer tweedehands producten
    Check via www.stopheling.nl of de app 'Stop Heling' of het product als gestolen geregistreerd staat. Hiervoor heeft u het serienummer nodig. Deze vindt u meestal aan de achterkant of onderkant van een product. U kunt het serienummer ook opvragen bij de verkoper. Is er een hit? Koop het product niet. U kunt via de website of app direct melding doen bij de politie. 
  2. Registreer uw eigendommen
    Noteer altijd het serienummer als u een nieuw product koopt. Na diefstal kunnen uw waardevolle spullen zo altijd herkend en teruggevonden worden. Registreren kan via de app 'Stop Heling'. Maak van kostbare spullen die geen serienummer hebben een foto en upload de foto op de app.
  3. Mobiele telefoon ‘boefproof’
    Een gewild object voor diefstal zijn mobiele telefoons. Maak uw telefoon ‘boefproof’. Zo kunt u bij diefstal uw telefoon terugvinden, persoonlijke data wissen en het toestel blokkeren. Kijk hiervoor op: www.maakhetzeniettemakkelijk.nl/boefproof

Doe aangifte bij diefstal

Doe na diefstal van uw eigendommen altijd aangifte bij de politie. Via de registratie in de Stop Heling app kunt u snel nagaan welke belangrijke spullen ontvreemd zijn en kunt u de politie nauwkeurig en snel informeren.

Digitaal opkopersregister voor ondernemers

Als u als ondernemer tweedehands goederen inkoopt, inneemt of inruilt, dan moet u officieel de burgemeester van de gemeente Heumen hiervan in kennis stellen. Dit kunt u doen door een brief of mail te sturen t.a.v. de burgemeester: Postbus 200, 6580 AZ Malden of heumen@heumen.nl. U bent wettelijk verplicht een in- en verkoopregister bij te houden. Dit mag op papier, maar kan ook eenvoudig digitaal via bijvoorbeeld het Digitaal Opkopers Register (DOR): https://opkopersregister.stopheling.nl. Dit is een beveiligde website van de politie en het Ministerie van veiligheid en Justitie. Het DOR checkt automatisch via een database van stopheling.nl of een ingevoerd serienummer als gestolen goed staat geregistreerd. Wanneer dat het geval is gaat er automatisch een melding naar de politie. Zo wordt het moeilijker om gestolen goederen door te verkopen.

Nieuwsberichten

Archief

Contact

Kerkplein 6, 6581 AC Malden
Postbus 200, 6580 AZ Malden

T 14 024
Vanuit het buitenland
+31 24 358 83 00

E heumen@heumen.nl

Contactformulier
 

Openingstijden