Waar komen de windmolens?

Home > Inwoners > Nieuwsberichten > Waar komen de windmolens?

Waar komen de windmolens?

Een energielandschap tussen de A73 en het Maas-Waalkanaal waar windmolens en zonnepanelen gecombineerd worden met natuur, landschap, recreatie en educatie. Dat is de belangrijkste uitkomst van alle gespreksrondes die eerder zijn gevoerd in de Energiecircussen en nu te vinden is in de conceptversie van de Ruimtelijke Visie Duurzame Energie gemeente Heumen. Dit document is te vinden op onze website: www.heumen.nl/energievisie.

In het conceptplan wordt aangegeven waar duurzame energieopwekking (windmolens en velden met zonnepanelen) in het buitengebied een plek kan krijgen en onder welke voorwaarden. Iedereen die geïnteresseerd is om mee te praten over dit plan is van harte welkom. De bijeenkomst is in sociaal-cultureel centrum Maldensteijn, Kerkplein 8 in Malden, van 19.30 tot 21.45 uur. Inloop vanaf 19.00 uur.

Vervolg op Energiecircus

In september en oktober 2018 organiseerde de gemeente in alle kernen het Energiecircus. Alle inwoners konden toen meedenken over een duurzame toekomst, speciaal over de grootschalige opwekking van duurzame energie in het buitengebied. Hoe groot is onze Heumense energieopgave? Wat moeten we doen in en aan onze huizen en andere gebouwen om klimaatneutraal te worden?  Waar is  plek voor windmolens en zonnevelden en waar niet? Bijna 200 inwoners uit alle dorpen bezochten het Energiecircus en praatten mee over deze vragen. De uitkomsten van de vier avonden vormen de basis voor onze nieuwe Ruimtelijke Visie rond Duurzame Energie met bijbehorende visiekaart. Daarop kan iedereen straks zien waar een initiatief kans maakt en waar niet. Voordat de gemeenteraad overgaat tot besluitvorming over de nieuwe Ruimtelijke Visie Duurzame Energie, leggen we deze op 4 februari eerst voor aan de deelnemers van het Energiecircus en aan andere geïnteresseerde inwoners.

Aanmelden

In verband met de voorbereiding van de avond is aanmelden gewenst. Stuur daarvoor een e-mail met uw naam en adres naar duurzaam@heumen.nl of bel naar: 14 024.

Mocht u niet naar de bijeenkomst van 4 februari kunnen komen, maar wel feedback, suggesties of vragen hebben, dan kunt u deze ook sturen naar: duurzaam@heumen.nl. Uw inbreng wordt dan meegenomen in het proces.

Meer nieuwsberichten

Nieuwsberichten

Archief

Contact

Kerkplein 6, 6581 AC Malden
Postbus 200, 6580 AZ Malden

T 14 024
Vanuit het buitenland
+31 24 358 83 00

E heumen@heumen.nl

Contactformulier
 

Openingstijden