Week van de pleegzorg: ‘Open je wereld’

Home > Inwoners > Nieuwsberichten > Week van de pleegzorg: ‘Open je wereld’

Week van de pleegzorg: ‘Open je wereld’

Dit item is verlopen op 20-11-2019.

Ieder kind verdient een veilige, kansrijke toekomst, maar helaas is dit niet vanzelfsprekend. Soms zitten kinderen zo in de knel dat een liefdevolle plek elders nodig is. Een warme plek in een ander gezin, waar het kind zich tijdelijk ‘thuis’ mag voelen. Het liefst dichtbij, in hun vertrouwde omgeving. Ook onze gemeente wil kinderen en hun ouders die het moeilijk hebben zo dicht mogelijk bij huis helpen. Daarom is de gemeente hard op zoek naar pleegouders. Want kinderen horen thuis en als dat niet kan ‘zo thuis mogelijk’.

Het is deze week de ‘Week van de Pleegzorg’. Een week waarin wij samen met Pleegzorg Nederland (onderdeel van Jeugdzorg Nederland) aandacht besteden aan pleegzorg en het tekort aan pleegouders.

Momenteel verblijven circa 18.000 kinderen in een pleeggezin. Zij kunnen om uiteenlopende redenen (tijdelijk en/of gedeeltelijk) niet thuis wonen. De gemeente Heumen telt momenteel 5 pleeggezinnen, waar wij erg dankbaar voor zijn. Het aantal pleegouders daalt de laatste jaren echter. Dat maakt het lastiger om kinderen direct te plaatsen in een pleeggezin dat bij hen en hun ouders past. Daarom zijn nieuwe pleegouders hard nodig.

Pleegzorg, iets voor jou?

Gaat het wel eens door je hoofd om pleegouder te worden? Dan is het goed om een aantal zaken te weten:

  • Er zijn drie vormen van pleegzorg: pleegzorg voor zo lang als nodig, crisispleegzorg, en weekend-en-vakantie-pleegzorg. Met name de laatste vorm is relatief onbekend, terwijl hiermee een groot verschil voor ouders en kind kan worden gemaakt. Ouders worden namelijk ondersteund en kinderen kunnen (deels) thuis blijven wonen.
  • Rijk of arm, samenwonend of alleen, hetero of homo, iedereen kan in principe pleegouder worden. Wat vooral telt is dat je een kind structuur, warmte en veiligheid kunt bieden.
  • Als pleegouder sta je er nooit alleen voor. Je kunt altijd rekenen op de hulp en ondersteuning van een pleegzorgorganisatie.

Interesse?

Lijkt het je interessant om pleegouder te worden? Kijk dan eens op de website www.ikwilpleegouderworden.nl en vraag een informatiepakket aan. Kijk ook eens op de website van de landelijke campagne: www.openjewereld.nu.

Contact

Kerkplein 6, 6581 AC Malden
Postbus 200, 6580 AZ Malden

T 14 024
Vanuit het buitenland
+31 24 358 83 00

E heumen@heumen.nl

Contactformulier
 

Openingstijden