Werkconferentie Welzijn Wonen en Zorg

Home > Inwoners > Nieuwsberichten > Werkconferentie Welzijn Wonen en Zorg

Werkconferentie Welzijn Wonen en Zorg

Dit item is verlopen op 20-11-2019.

Op 24 oktober kwamen ruim 20 organisaties en cliëntvertegenwoordigers bij elkaar om samen te kijken hoe de ondersteuning voor hen die dat nodig hebben in de gemeente Heumen verbeterd kan worden. Tijdens deze werkconferentie ‘Afstemming welzijn, wonen en zorg’, kozen de deelnemers de thema’s waar zij in 2020 gezamenlijk mee aan de slag gaan.

Bij de opening van de werkconferentie benoemde wethouder Frank Eetgerink het spanningsveld waar veel organisaties mee worstelen: ze willen zich graag inzetten voor de gemeenschap, maar buiten hun hoofdtaken is er soms weinig ruimte. De kunst is om de beschikbare ruimte die er is dan wel is te benutten om samen met anderen aan gezamenlijke doelen te werken. En zo het leven van kwetsbare doelgroepen te verlichten of te verrijken.

Terugblik 2018

In het eerste deel van de werkconferentie werd stilgestaan bij de resultaten van de thema’s waar de deelnemende organisaties het afgelopen jaar aan gewerkt hebben. Ook gaf de HAN een toelichting op de voortgang van het Actieplan eenzaamheid: naar aanleiding van de bijeenkomst met wijk- en dorpsraden en actieve inwoners zijn er alweer kleine initiatieven ontstaan en goede tips opgehaald.

De werkgroep Thuisadministratie heeft mooie stappen gemaakt om mensen te ondersteunen bij langdurige thuisadministratie. Deze activiteit wordt uitgevoerd door Stichting Schuldhulpbuddy. Anders dan de naam doet vermoeden, is zij door de gemeente Heumen benaderd om de thuisadministratie te ondersteunen, voor schuldhulpverlening kunnen inwoners zich net als nu melden bij de gemeente. De werkgroep Laaggeletterdheid heeft de website van woningcorporatie Oosterpoort onderzocht en hierover advies gegeven voor en door mensen die ervaringsdeskundig zijn. Ze hebben algemene adviezen uitgedeeld over bewustwording van en omgaan met laaggeletterdheid.

Drie thema’s voor 2020

Na de pauze zijn drie thema’s gekozen door de deelnemers. Er zijn ter plekke werkgroepen gevormd die de thema’s verder uitwerken naar concrete acties. Als eerste is gekozen voor het evalueren van een aantal werkgroepen van vorige werkconferenties; werkgroepen die stagneerden of niet konden opstarten. De vraag is wat wij kunnen leren van deze werkgroepen en de knelpunten die ze ervaren hebben. Hoe kunnen we deze uitkomsten vervolgens gebruiken om aankomende werkgroepen beter te adviseren bij de opstart en voortgang?

Het hele verhaal: de (verborgen) kracht van kwetsbare mensen

In de maatschappij heeft men het vaak over ‘kwetsbare burgers’. De burgeradviesraad heeft aandacht gevraagd voor een andere benadering van het thema kwetsbaarheid. Kwetsbaarheid kan negatieve beelden oproepen, terwijl kwetsbaarheid soms maar een klein deel is van iemand. En ook krachtige mensen kunnen kwetsbaar zijn. De werkgroep gaat aan de slag met het in beeld brengen van de kracht van kwetsbaarheid, om zo het hele verhaal te vertellen, in plaats van de focus op de kwetsbaarheid.

Sociale Media: hoe houden we het leuk?

Kinderen en jongeren leven deels in een online wereld, waarin dezelfde problemen spelen als in de gewone wereld: sexting, pesten, intimidatie, grenzen stellen, gamen en nog veel meer. Ouders sluiten niet altijd goed aan bij de online wereld van hun kinderen. Het is de kunst om deze werelden bij elkaar te brengen en tot een gezamenlijke aanpak te komen die zich richt op het positieve: hoe houden we het leuk? Over een jaar zullen de werkgroepen hun resultaten presenteren aan de partners.

Contact

Kerkplein 6, 6581 AC Malden
Postbus 200, 6580 AZ Malden

T 14 024
Vanuit het buitenland
+31 24 358 83 00

E heumen@heumen.nl

Contactformulier
 

Openingstijden