Werkzaamheden aan wegen en fietspaden in Malden

Home > Inwoners > Nieuwsberichten > Werkzaamheden aan wegen en fietspaden in Malden

Werkzaamheden aan wegen en fietspaden in Malden

Dit item is verlopen op 05-06-2019.

Inloopavond voor inwoners: maandag 20 mei tussen 17.00 en 19.30 uur 

Komende weken vervangen wij het asfalt aan de Molensingel, Randwijksingel en Groesbeekseweg in Malden. Ook wordt de fietsverbinding aan de oostzijde van Malden, ter hoogte van Randwijksingel 117-135 en het schelpenpad naar de Bosweg verbeterd. Daar koppelen we ook gelijk het regenwater van het riool af. Tot slot wordt de fietsoversteek van het fietspad Strowis-Dravik verbeterd.

De onderhoudswerkzaamheden zijn nodig vanwege de slechte conditie van de wegen Molensingel, Randwijksingel en Groesbeekseweg. De kruisingen aan de Molensingel-Schoren-Gladiolenstraat  en Groesbeekseweg-Kroonsingel-Groeze worden, met oog op de nieuwbouw van de basisschool in de Kroonwijk, gelijktijdig met de asfalteringswerkzaamheden veilig ingericht. Deze kruisingen worden waar nodig verhoogd en in een afwijkende gele kleur aangelegd om het verkeer af te remmen en meer te attenderen op deze kruisingen. De overige werkzaamheden worden uitgevoerd voor een betere fietsveiligheid. Hiermee willen wij het fietsen in onze gemeente stimuleren.

Planning van de werkzaamheden

De werkzaamheden worden uitgevoerd tussen 27 mei en 1 juli 2019. Aannemingsbedrijf Heijmans Infra B.V. voert de werkzaamheden in opdracht van de gemeente Heumen uit.

Wilt u meer informatie of heeft u vragen?

Maandag 20 mei tussen 17.00 en 19.30 uur is er een inloopavond in het gemeentehuis. Hier kunt u terecht met uw vragen of opmerkingen en de tekeningen bekijken. Uiteraard kunt u ook telefonisch contact met ons opnemen via telefoonnummer 14 024 of per mail heumen@heumen.nl. Op www.heumen.nl/wegwerkzaamheden vindt u uitgebreidere informatie over de werkzaamheden en de tekeningen. Aanwonenden worden persoonlijk geïnformeerd door de aannemer.

Contact

Kerkplein 6, 6581 AC Malden
Postbus 200, 6580 AZ Malden

T 14 024
Vanuit het buitenland
+31 24 358 83 00

E heumen@heumen.nl

Contactformulier
 

Openingstijden