Werkzaamheden hagen Kroonwerk Coehoorn Nederasselt

Home > Inwoners > Nieuwsberichten > Werkzaamheden hagen Kroonwerk Coehoorn Nederasselt

Werkzaamheden hagen Kroonwerk Coehoorn Nederasselt

De gemeente Heumen laat de haag die op het Kroonwerk Coehoorn in Nederasselt staat terugzetten tot een hoogte van ongeveer 1 meter. Als de haag volgende winter weer is uitgelopen, wordt deze haag gevlochten. In deze vorm zal de haag een duidelijke markering vormen van de aarden wallen die de vesting Coehoorn ooit omsloten. Dit maakt onderdeel uit van het plan om de vesting Coehoorn weer zichtbaar en beleefbaar te maken.

Zonder deze ingreep zou de huidige haag op termijn afsterven. Nu kan de haag verjongen en uitgroeien tot een volle haag met een hoge ecologische waarde. De puntige aarden wallen worden weer goed herkenbaar en de beperkte hoogte van de toekomstige haag maakt het mogelijk het historische vestingterrein te overzien.

Vesting Kroonwerk Coehoorn
De vesting Kroonwerk Coehoorn is rond 1700 gebouwd door Menno van Coehoorn en maakt onderdeel uit van de vesting Grave. Kroonwerken van dit type zijn redelijk uniek in Nederland. Het Kroonwerk Coehoorn is het meest oostelijk deel van de Zuiderwaterlinie die liep van Grave tot Bergen op Zoom.

Nieuwsberichten

Archief

Contact

Kerkplein 6, 6581 AC Malden
Postbus 200, 6580 AZ Malden

T 14 024
Vanuit het buitenland
+31 24 358 83 00

E heumen@heumen.nl

Contactformulier
 

Openingstijden