Werkzaamheden Looistraat Heumen

Home > Inwoners > Nieuwsberichten > Werkzaamheden Looistraat Heumen

Werkzaamheden Looistraat Heumen

Op 9 september start de firma Infrascoop in opdracht van de gemeente Heumen en Klok Woningbouw met het woonrijp maken van het bouwplan Heumen noord 3. Ook aan de Looistraat zullen werkzaamheden plaats vinden. Aan weerszijden van de Looistraat worden trottoirs aangelegd. Het betreft hier het gedeelte ter hoogte van de nieuwbouwwoningen van Heumen-noord 3, specifiek tussen de aansluiting Parallelweg N271 en huisnummer 30.

Van 9 september tot 11 oktober zal de Looistraat afgesloten zijn. Gedurende deze periode is Heumen voor gemotoriseerd verkeer alleen bereikbaar via de Dorpstraat. Voor fietsers wordt een lokale omleidingsroute ingesteld via de Oude Boterdijk. Aanliggende percelen blijven vanaf één kant bereikbaar.

Toekomstige verkeerssituatie

Op de Looistraat speelt de nadrukkelijke wens om de algehele verkeerssituatie te verbeteren. Belangrijkste oplossing is om landbouwverkeer op de Looistraat binnen de bebouwde kom te verbieden. Om dit mogelijk te maken is er wel een alternatieve route voor het landbouwverkeer nodig via de hoofdrijbaan van de Jan J. Ludenlaan of via een alternatief landbouwpad ten westen van de Looistraat. De huidige werkzaamheden bieden nog geen structurele oplossing voor de bestaande problematiek maar zorgen wel voor een bijdrage aan een verbetering van de verkeerssituatie. De gemeenteraad zal in een later stadium een definitief besluit nemen over maatregelen op de langere termijn.

Neem voor meer informatie gerust contact met ons op

Op www.heumen.nl/wegwerkzaamheden vindt u tekeningen met uitleg. Over bijzonderheden tijdens de werkzaamheden informeren wij u via onze website, Facebook en Twitter. Voor vragen kunt u contact opnemen met ons via telefoonnummer 14 024.

Nieuwsberichten

Archief

Contact

Kerkplein 6, 6581 AC Malden
Postbus 200, 6580 AZ Malden

T 14 024
Vanuit het buitenland
+31 24 358 83 00

E heumen@heumen.nl

Contactformulier
 

Openingstijden