Wie verdient een lintje in 2020?

Home > Inwoners > Nieuwsberichten > Wie verdient een lintje in 2020?

Wie verdient een lintje in 2020?

Dit item is verlopen op 16-07-2019.

Kent u iemand die zich al vele jaren inzet binnen onze gemeenschap? Bijvoorbeeld door jarenlang vrijwilligerswerk of een opvallende prestatie op het werk. Dan kunt u hem of haar voordragen voor een Koninklijke onderscheiding, of ‘lintje’, voor de Lintjesregen 2020. Houdt u er rekening mee dat uw aanvraag uiterlijk 15 juli bij ons binnen moet zijn.

Criteria voor toekenning

Iemand krijgt niet zomaar een lintje. Hij of zij moet zich langdurig, intensief en op bijzondere wijze hebben ingezet voor de samenleving en u moet de verdiensten kunnen aantonen. De kandidaat moet aan onderstaande criteria voldoen:

  • Tenminste 15 jaar maatschappelijk actief in vrijwilligerswerk of bijzondere of zeer uitzonderlijke verdiensten in de werkkring die voor de samenleving veel betekenen.
  • Langdurige en intensieve inzet: aan het vrijwilligerswerk moet minstens 6 à 7 uur per week worden besteed.
  • De bijzondere verdiensten van de kandidaat moeten nog actueel zijn en niet te ver in het verleden liggen.

Lintje aanvragen

Als u iemand wilt voordragen voor een Koninklijke onderscheiding kunt u contact opnemen met het Bestuurssecretariaat van de gemeente Heumen via telefoonnummer 14 024. U kunt ook mailen naar lintjes@heumen.nl. De medewerker die de lintjes behandelt, adviseert u of de verdiensten bijzonder genoeg zijn voor een lintje. Ook krijgt u uitleg over de verdere procedure.

Bijzondere gelegenheid

U kunt ook kiezen voor een ander uitreikmoment. Lintjes kunnen het hele jaar door worden uitgereikt. Er moet dan wel sprake zijn van een bijzondere gelegenheid die verband houdt met de verdienstelijke activiteiten. Als u een aanvraag wilt doen voor een uitreiking voor een bijzondere gelegenheid, dan moet u de aanvraag minimaal zes maanden van te voren indienen.

Meer informatie

Meer informatie over de criteria en voorwaarden vindt u op www.lintjes.nl

Contact

Kerkplein 6, 6581 AC Malden
Postbus 200, 6580 AZ Malden

T 14 024
Vanuit het buitenland
+31 24 358 83 00

E heumen@heumen.nl

Contactformulier
 

Openingstijden