Wie verdient een lintje in 2021?

Home > Inwoners > Nieuwsberichten > Wie verdient een lintje in 2021?

Wie verdient een lintje in 2021?

Kent u iemand die zich al vele jaren belangeloos inzet binnen onze gemeenschap? Dat kan bijvoorbeeld vrijwilligerswerk zijn, maar ook een bijzondere invulling van een betaalde functie of een combinatie van beide. U kunt hem of haar voordragen voor een Koninklijke onderscheiding (lintje), voor de lintjesregen van 2021.

Houdt u er rekening mee dat uw aanvraag uiterlijk 1 juli 2020 bij ons binnen moet zijn.

Waaruit blijkt dat iemand een lintje verdient?

Iemand krijgt niet zomaar een lintje. Hij of zij moet zich langdurig, intensief en op bijzondere wijze hebben ingezet voor de samenleving en u moet de verdiensten kunnen aantonen.

De kandidaat moet onder andere aan de onderstaande criteria voldoen:

  • Tenminste 15 jaar maatschappelijk actief in vrijwilligerswerk of bijzondere of zeer uitzonderlijke verdiensten in de betaalde functie die voor de samenleving veel betekenen.
  • Langdurige en intensieve inzet: aan het vrijwilligerswerk moet minstens 6 à 8 uur per week worden besteed.
  • De bijzondere verdiensten van de kandidaat moeten nog actueel zijn en niet te ver in het verleden liggen.

Lintje aanvragen

Als u iemand wilt voordragen voor een Koninklijke onderscheiding kunt u contact opnemen met het bestuurssecretariaat van de gemeente Heumen via telefoonnummer 14 024 of lintjes@heumen.nl. De medewerker die de lintjes behandelt, adviseert u of de verdiensten bijzonder genoeg zijn voor een lintje. Ook krijgt u uitleg over de verdere procedure.

Bijzondere gelegenheid

Een uitreiking kan ook bij een bijzondere gelegenheid in de loop van het jaar (bijvoorbeeld bij een jubileum of bij het neerleggen van een functie). Als u een aanvraag wilt doen voor een uitreiking voor een bijzondere gelegenheid, dan moet u de aanvraag minimaal zes maanden voor de gewenste uitreikdatum indienen.

Meer informatie

Op de site van lintjes.nl leest u alles over de procedures en voorwaarden.

Contact

Kerkplein 6, 6581 AC Malden
Postbus 200, 6580 AZ Malden

T 14 024
Vanuit het buitenland
+31 24 358 83 00

E heumen@heumen.nl

Contactformulier
 

Openingstijden