Woensdag 20 maart: verkiezingen Provinciale Staten en Waterschap

Home > Inwoners > Nieuwsberichten > Woensdag 20 maart: verkiezingen Provinciale Staten en Waterschap

Woensdag 20 maart: verkiezingen Provinciale Staten en Waterschap

Dit item is verlopen op 21-03-2019.

Op woensdag 20 maart 2019 zijn er twee verkiezingen. U kunt dan kiezen wie in de Provinciale Staten komt. En u kunt kiezen wie in het bestuur van uw waterschap komt. Uw stem telt! Aankomende week ontvangt u twee stempassen in uw brievenbus. Meer over de twee verkiezingen leest u in dit bericht.

Wat doet de provincie?

De Provinciale Staten regelen veel in de provincie. Bijvoorbeeld:

 • Provinciale wegen: de provincie zorgt voor N-wegen
 • Ruimte: de provincie beslist onder andere waar woningen, wegen en natuurgebieden komen
 • Natuur en water: de provincie maakt, samen met waterschappen, dijken hoger om overstromingen te voorkomen. Ze zorgen ook voor gezond zwemwater in meren en plassen.
 • Streekbussen: de provincie regelt dat er bussen rijden tussen gemeenten
 • Regionale omroep: elke provincie heeft een eigen omroep. De provincie werkt hier aan mee. 

Wat doet het waterschap?

Er zijn 21 waterschappen in Nederland. Zij zorgen voor schoon en genoeg water en dat Nederland niet overstroomt. Gemeente Heumen valt onder Waterschap Rivierenland. 

Op wie ga ik stemmen?

Kies de partij die het beste bij uw ideeën past. Een paar tips:

 • Zoek informatie over de politieke partijen
 • Praat met andere mensen: uw familie, vrienden of buren
 • Gebruik een stemhulp. Provincie Gelderland heeft een stemwijzer. Deze is beschikbaar op www.stemwijzer.nl
 • Op donderdag 7 maart ontvangt u de kandidatenlijsten in uw brievenbus. U kunt dan kiezen op welke persoon u stemt. U kunt de kandidatenlijst ook downloaden.

Ik kan niet zelf stemmen, wat nu?

U mag iemand anders vragen voor u te stemmen. Dat heet machtigen. Doe dan het volgende: vul de achterkant van uw stempas in, onderteken deze en geef uw stempas én een kopie van uw legitimatiebewijs aan de persoon die voor u gaat stemmen.

Kan ik in een andere gemeente stemmen?

Dat kan als u een kiezerspas aanvraagt. Dit kunt u op de volgende manieren doen:

 • Kom langs bij de balie Burgerzaken. Maak een afspraak via www.heumen.nl/afspraakmaken
 • Download het formulier op www.heumen.nl/verkiezingen en lever deze uiterlijk op 15 maart 2019 om 17.00 uur bij ons in.  

Meer informatie

Kijk voor alle praktische informatie over het stemmen op www.heumen.nl/verkiezingen. Kijk voor meer informatie over de twee verkiezingen op www.kiesraad.nl
 

Nieuwsberichten

Archief

Contact

Kerkplein 6, 6581 AC Malden
Postbus 200, 6580 AZ Malden

T 14 024
Vanuit het buitenland
+31 24 358 83 00

E heumen@heumen.nl

Contactformulier
 

Openingstijden