Zo voorkomt u een burenruzie

Home > Inwoners > Nieuwsberichten > Zo voorkomt u een burenruzie

Zo voorkomt u een burenruzie

Dit item is verlopen op 22-05-2019.

Burenruzies komen in iedere buurt voor. Ze ontstaan door overlast. De ene buur doet iets of heeft iets gedaan dat de andere buur stoort en als hinderlijk wordt ervaren. Bijvoorbeeld uw buurman die zijn bus voor uw huis parkeert, de buurjongen die harde muziek draait of de buurkinderen die luidruchtig spelen. Nu het weer lente is en we vaker naar buiten gaan, is het misschien wel hét moment om deze kleine irritaties bespreekbaar te maken. In dit bericht geven wij u tips.

Ga het gesprek aan met elkaar! Blijf rustig en beheerst en vertel waarvan u overlast ervaart. Kijk of u samen tot een oplossing kunt komen. Voorkom dat een irritatie een dagelijkse ergernis wordt. Komt u er samen met de ander niet uit? Dan kunt u hulp vragen: meld overlast bij de gemeente, schakel de wijkagent in of vraag buurtbemiddeling om begeleiding.

Overlast op straat kunt u melden bij de gemeente

Denk bijvoorbeeld aan overlast door afval, vernieling of andere hinderlijke situaties. U kunt dit melden via telefoonnummer 14 024.

Meld acute overlast bij de politie

Is de overlast niet levensbedreigend of spoedeisend is? Meld dit dan bij de politie via telefoonnummer 0900 - 88 44. Loopt de situatie uit de hand of is de overlast dusdanig dat elke seconde telt? Bel dan direct 112.

Wijkagenten zijn aanspreekpunt van de politie in uw buurt

Zij kunnen u voorzien van tips over hoe om te gaan met overlastsituaties. In de gemeente Heumen zijn twee wijkagenten actief: Sylvia van de Logt en Willie Janssen-Bouwmeester. Sylvia is wijkagent in Heumen, Nederasselt en Overasselt. Willie is wijkagent in Malden. U kunt Sylvia of Willie bereiken via telefoonnummer 0900 – 8844. U kunt ook een contactformulier invullen op www.politie.nl. Of volg de wijkagenten via Facebook op ‘Politie Heumen’.

Buurtbemiddeling: als praten niet meer lukt

Als praten niet meer lukt, kunt u terecht bij buurtbemiddeling. U gaat dan onder begeleiding van een buurtbemiddelaar nogmaals het gesprek aan. Kijk voor meer informatie over buurtbemiddeling op www.buurtbemiddelingheumen.nl.

Meer nieuwsberichten

Contact

Kerkplein 6, 6581 AC Malden
Postbus 200, 6580 AZ Malden

T 14 024
Vanuit het buitenland
+31 24 358 83 00

E heumen@heumen.nl

Contactformulier
 

Openingstijden