Oude Boterdijk - Maasstraat

Home > Inwoners > Oude Boterdijk - Maasstraat

Oude Boterdijk - Maasstraat

In de periode van 8 april tot 29 mei 2019 vinden er in de Oude Boterdijk en Maasstraat in Heumen werkzaamheden aan de riolering plaats. Bij de werkzaamheden zal regenwater van de riolering worden afgekoppeld en worden aangesloten op de ondergrondse sloot. Van Kesteren Aannemingsbedrijf uit Groesbeek gaat de werkzaamheden uitvoeren.

Informatieavond 'Afkoppelen regenwater'

Tijdens een informatiebijeenkomst op 27 maart om 19.00 uur in Café Kanaalzicht, Dorpsstraat 5 in Heumen zal Van Kesteren Aannemingsbedrijf aan belangstellenden uitleg geven over de planning en fasering van de werkzaamheden en noodzakelijke verkeersmaatregelen. Direct aanwonenden worden hiervoor per brief door de aannemer uitgenodigd. Ook overige belangstellenden zijn van harte welkom.

Documenten

Hieronder ziet u een aantal linkjes naar PDF-tekeningen.

Via het linkje Planning en fasering, opent u een tekening met daarop de fases van de werkzaamheden en de bijbehorende planning. Tijdens de fases 1, 5 en 7 wordt een omleiding of adviesroute ingesteld, deze vindt u hieronder ook terug.

De drie onderste linkjes verwijzen naar de bestektekeningen. Hierop kunt u in detail zien waar er wordt gewerkt en wat er wordt gedaan.

Heeft u vragen over de planning of de bereikbaarheid van uw pand dan kunt u contact opnemen met de uitvoerder van de firma van Kesteren, de heer K. van der Voort. U kunt hem bereiken via telefoonnummer 06- 53674475.

Contact

Kerkplein 6, 6581 AC Malden
Postbus 200, 6580 AZ Malden

T 14 024
Vanuit het buitenland
+31 24 358 83 00

E heumen@heumen.nl

Contactformulier
 

Openingstijden