Over het referendum

Home > Inwoners > Over het referendum

Over het referendum

Op 21 maart 2018 is ook het referendum over de nieuwe Wiv, de wet waarin is vastgelegd op welke manier de inlichtingen- en veiligheidsdiensten inzage hebben in internetverkeer. Een raadgevend referendum is een volksstemming waarbij kiesgerechtigden zich uitspreken over een bepaald onderwerp. Dit vindt plaats op initiatief van burgers die kiesgerechtigd zijn.

De wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten bepaalt:

  • de taken en bevoegdheden van de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) en de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD);
  • de voorwaarden die gelden voor de inzet van deze bevoegdheden;
  • hoe het toezicht is geregeld.

De Referendumcommissie heeft de wettelijke taak om kiezers te informeren over de wet waar een referendum over wordt gehouden. De informatie waarin de commissie uitlegt waar de Wiv 2017 over gaat kunt u vinden op www.referendumwiv2017.nl.

Wie mogen stemmen voor het referendum?

Om te mogen stemmen moet u:

  • De Nederlandse nationaliteit hebben.
  • 18 jaar of ouder zijn op 21 maart 2018.
  • Op 5 februari 2018 in Heumen ingeschreven staan.
  • Niet uitgesloten zijn van het kiesrecht.

Mag u stemmen? Dan krijgt u in de week van 26 februari 2018 uw stempas per post tegelijk met uw stempas voor de gemeenteraadsverkiezingen.

Contact

Kerkplein 6, 6581 AC Malden
Postbus 200, 6580 AZ Malden

T 14 024
Vanuit het buitenland
+31 24 358 83 00

E heumen@heumen.nl

Contactformulier
 

Openingstijden