Parkeren en de blauwe zone

Home > Inwoners > Parkeren en de blauwe zone

Parkeren en de blauwe zone

Parkeren in de gemeente Heumen is gratis. In een deel van het centrum van Malden is een blauwe zone ingesteld. Hier kunt u maximaal 2 of 3 uur parkeren met uw parkeerschijf. De maximale parkeertijd staat op het verkeersbord bij de zone.

Ontheffing parkeerschijfzone

Woont u in het centrum van Malden, dan kunt u een ontheffing aanvragen waarmee u langer dan de aangegeven tijd in de blauwe zone mag parkeren. Er wordt maximaal één ontheffing per adres verleend. De gemeente verleent alleen ontheffingen voor personenauto’s, niet voor vrachtwagens, campers of aanhangers.

Voorwaarden

  • u staat ingeschreven in de gemeentelijke basisadministratie op een adres binnen de parkeerschijfzone
    (zie kaartje onder aan deze pagina voor de adressen)
  • u kunt niet parkeren op uw eigen terrein
  • u heeft geen gehandicaptenparkeerplaats op kenteken
  • het kenteken van het voertuig waarvoor u een ontheffing aanvraagt, staat op uw naam. Vraagt u een ontheffing aan voor een bedrijfsauto, dan heeft u een verklaring van de eigenaar nodig waarin staat dat u het voertuig gebruikt (bijvoorbeeld een kopie van het leasecontract)

Prijs

Het aanvragen van een ontheffing parkeerschijfzone kost € 42,55. Een ontheffing is twee jaar geldig. Verlengen of tussentijds aanpassen van de ontheffing kost € 21,20.

Aanvragen

U kunt een ontheffing parkeerschijfzone op 3 manieren aanvragen:

Bij het aanvraagformulier moet u een kopie van het kentekenbewijs deel I en II en een kopie van een geldig legitimatiebewijs meesturen.

Verlengen

Een ontheffing is twee jaar geldig. Hierna kunt u de ontheffing verlengen. Dat kan op 3 manieren:

Wijzigen

Als uw kenteken wijzigt moet de parkeerontheffing aangepast worden. Dit kan tussentijds. Dit kan op 3 manieren:

  • online. Daarvoor moet U inloggen met DigiD. Als de gemeente uw kaart verlengt, krijgt u telefonisch bericht waneer u de oude kaart kunt inleveren en de nieuwe kaart kunt ophalen. U betaalt bij het ophalen.
  • schriftelijk. U gebruikt het Formulier ontheffing blauwe zone wijzigen (pdf, 640 kB). Stuur dit formulier op naar Gemeente Heumen, Postbus 200, 6580 AZ Malden
  • persoonlijk. U gebruikt het Formulier ontheffing blauwe zone wijzigen (pdf, 640 kB) en geef het af bij de Balie Bouwen, Milieu en Leefomgeving

Ophalen

U kunt de parkeerontheffing op twee manieren ophalen:

Beslistermijn

Een aanvraag voor een parkeerontheffing wordt binnen 4 weken afgehandeld.

Kaart

Contact

Kerkplein 6, 6581 AC Malden
Postbus 200, 6580 AZ Malden

T 14 024
Vanuit het buitenland
+31 24 358 83 00

E heumen@heumen.nl

Contactformulier
 

Openingstijden