Persoonlijke lening

Home > Inwoners > Persoonlijke lening

Persoonlijke lening

Als u een laag inkomen heeft en onverwachts voor hoge kosten komt te staan, kunt u onder bepaalde voorwaarden in aanmerking komen voor een persoonlijke lening bij de Gemeentelijke Kredietbank (GKB+). Het bedrag dat u kunt lenen is afhankelijk van uw inkomsten en uitgaven. U leent een bepaald bedrag dat u (meestal binnen drie jaar) weer aflost met een vaste rente voor de hele periode.

Voorwaarden

U kunt een krediet aanvragen als u:

  • woonachtig bent in de gemeente Heumen
  • meerderjarig bent
  • een inkomen heeft tot maximaal 130% van het bruto minimuminkomen

óf als u een hoger inkomen heeft maar:

  • een afwijzing heeft voor een lening die u heeft aangevraagd bij een commerciële bank of kredietinstelling
  • vanwege een 'beschadigd kredietverleden' geregistreerd staat bij het Bureau Krediet Registratie (BKR)
  • op grond van uw leeftijd geen krediet kan krijgen (iedereen van 65 jaar en ouder)

Persoonlijke lening aanvragen

U kunt een persoonlijke lening aanvragen via het 'Aanvraagformulier persoonlijke lening GKB+'. Het aanvraagformulier kunt u samen met de gevraagde gegevens:

  • opsturen: GKB+, Postbus 1091, 6501 BB Nijmegen
  • afgeven: aan de balie van het Loket Zorg en Inkomen, Mariënburg 30 in Nijmegen. Het loket is op werkdagen geopend van 09.00 tot 13.00 uur

Lenen kost geld

Denk eraan dat een lening altijd geld kost. U moet namelijk niet alleen het geleende bedrag aflossen, maar ook rente betalen over dat bedrag.

Meer informatie

Heeft u nog vragen dan kunt u bellen met het GKB+ op telefoonnummer (024) 329 80 40. U kunt ook persoonlijk langskomen bij het Loket Zorg en Inkomen in Nijmegen.

GKB+

Postbus 1079, 6501 BB Nijmegen

T (024) 329 80 40

E GKB@nijmegen.nl

Loket Zorg en Inkomen

Mariënburg 30, 6511 PS Nijmegen
Postbus 1065, 6501 BB Nijmegen

T 14 024

E loketzorgeninkomen@nijmegen.nl

I Loket Zorg en Inkomen

Openingstijden:

Maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 13.00 uur

Contact

Kerkplein 6, 6581 AC Malden
Postbus 200, 6580 AZ Malden

T 14 024
Vanuit het buitenland
+31 24 358 83 00

E heumen@heumen.nl

Contactformulier
 

Openingstijden