Planschade

Home > Inwoners > Planschade

Planschade

Planschade is schade door een verandering van uw omgeving, zoals de aanleg van een weg of de bebouwing van een stuk natuur. Dit soort veranderingen kan op verschillende manieren schade voor u opleveren. Zo kan uw huis of onroerende zaak minder waard worden, u kunt inkomen mislopen of uw woongenot kan beperkt worden. Planschade wordt veroorzaakt doordat de gemeente een ruimtelijk plan (zoals een bestemmingsplan) wijzigt en u daar negatieve gevolgen van ondervindt.

Verzoek vergoeding planschade indienen

In bepaalde gevallen kunt u van de gemeente een tegemoetkoming krijgen als u planschade hebt geleden. U kunt een verzoek om vergoeding van de planschade indienen met het planschade aanvraagformulier (pdf, 114 kB).

Een aanvraag voor het vergoeden van planschade kost € 300,00. U krijgt dit bedrag niet terug als de aanvraag wordt afgewezen. Neem contact op met de gemeente om na te gaan of u aan de voorwaarden voldoet.

Procedureverordening

In de procedureverordening tegemoetkoming in planschade staat beschreven hoe de procedure werkt.

Contact

Kerkplein 6, 6581 AC Malden
Postbus 200, 6580 AZ Malden

T 14 024
Vanuit het buitenland
+31 24 358 83 00

E heumen@heumen.nl

Contactformulier
 

Openingstijden