Rampen

Home > Inwoners > Rampen

Rampen

Als er een ramp of een zwaar ongeval gebeurt, volg dan de instructies op van de gemeente of de hulpdiensten. Bijvoorbeeld bij het afgaan van de sirenes. Informatie en nadere instructies krijgt u via Omroep Gelderland (radiofrequentie: FM 89.1). Op de site van de Risicowijzer Gelderland-Zuid (VRGZ) vindt u tips, checklists en handige links wat u moet doen als er bij u in de buurt een explosie dreigt of een zeer grote brand uitbreekt. Ook op deze website vindt u actuele informatie.

Als het een grote ramp is, staat informatie op www.crisis.nl.
 
Wilt u weten welke risico's zich in uw omgeving kunnen voordoen? Open de risicokaart.

Elke gemeente is verplicht om een rampenplan te hebben. In dit plan staat onder andere wie waarvoor verantwoordelijk is tijdens een ramp. Heumen werkt hierbij samen met de andere gemeenten in de regio. De Veiligheidsregio Gelderland-Zuid vervult hierin een actieve en coördinerende rol. In het regionaal crisisplan is onder meer vastgelegd hoe brandweer, politie en gemeenten samenwerken bij een ramp of crisis.

Contact

Kerkplein 6, 6581 AC Malden
Postbus 200, 6580 AZ Malden

T 14 024
Vanuit het buitenland
+31 24 358 83 00

E heumen@heumen.nl

Contactformulier
 

Openingstijden