Renovatie oude ven in Heemtuin (Malden)

Home > Inwoners > Renovatie oude ven in Heemtuin (Malden)

Renovatie oude ven in Heemtuin (Malden)

Initiatiefnemer Wilma Geertsen-Jacobs: “Ga gewoon aan de slag met een idee waar je hart naar uitgaat. En probeer mensen om je heen te verzamelen die hetzelfde voelen en maak jullie idee waar”.

De Heemtuin in Malden vierde vorig jaar haar veertigjarige jubileum met zo’n 85 vrijwilligers. Wilma Geertsen, voorzitter van de vereniging en tevens coördinator van de werkgroep educatie, vertelt met enthousiasme over de uiteenlopende activiteiten die de afgelopen jaren de revue passeerden.

Zo bouwde de Heemtuin in 2014 een bijenstal. En in 2016 knapten omwonenden het idyllische maar verouderde ven zelf op, een initiatief dat de gemeente ondersteunde via een eenmalige bijdrage van het initiatievenbudget.

In 2018 ontwikkelde de vereniging lesmateriaal voor leerlingen in het Heumense basisonderwijs zodat kinderen al op jonge leeftijd les krijgen over de natuur om hun heen. Wilma geniet ook van het enthousiasme dat ze ziet bij de jongere bezoekers aan de Heemtuin en die dat enthousiasme overbrengen op hun ouders.

Jaarlijks terugkerende tradities zijn NL Doet en de Nationale Boomfeestdag. De nieuwe ideeën blijven opborrelen. Wilma licht toe: “We staan altijd open voor nieuwe uitdagingen waar we weer onze schouders onder kunnen zetten”. De boodschap die Wilma andere inwoners van Heumen wil meegeven, is het besef dat jouw droom ook de droom van een ander kan zijn! Wilma: “Ga gewoon aan de slag met je idee als je hart daar naar uitgaat. En probeer mensen om je heen te verzamelen die hetzelfde voelen en maak jullie idee waar”.

Heemtuin Malden

Contact

Wilma Geertsen-Jacobs
Voorzitter vereniging Heemtuin en coördinator werkgroep Educatie

E geertsenjacobs@gmail.com

Contact

Kerkplein 6, 6581 AC Malden
Postbus 200, 6580 AZ Malden

T 14 024
Vanuit het buitenland
+31 24 358 83 00

E heumen@heumen.nl

Contactformulier
 

Openingstijden