Riool aansluiten

Home > Inwoners > Riool aansluiten

Riool aansluiten

De gemeente is verantwoordelijk voor het inzamelen en afvoeren van huishoudelijk afvalwater in de gemeente Heumen. Woningen en andere gebouwen moeten daarom een rioolaansluiting hebben. Deze rioolaansluitingen worden op gemeentegrond aangesloten op het gemeentelijk hoofdriool. Ook de aansluiting van uw erfgrens tot aan het hoofdriool wordt door de gemeente gemaakt. De aansluiting vanuit uw woning tot de erfgrens moet u als eigenaar zelf aanvragen en bekostigen.

Aanvragen

Een rioolaansluiting vraagt u schriftelijk aan. Dit doet u door het aanvraagformulier rioolaansluiting (pdf, 183 kB) in te vullen. Dit formulier kunt u downloaden en printen. U kunt dit formulier sturen naar:

Gemeente Heumen (afdeling Bouwen, Milieu en Leefomgeving)
Postbus 200, 6580 AZ  Malden

De gemeente beoordeelt uw aanvraag en bepaalt in overleg met u waar de aansluiting gemaakt wordt. Wanneer de aansluiting kan worden aangelegd, ontvangt u een bevestiging en een voorschotnota (factuur).

Kosten

De kosten van de aansluiting komen voor rekening van de aanvrager. De gemeente laat de aansluiting uitvoeren, nadat het voorschotbedrag (50 procent van de geraamde kosten) is overgemaakt. Na de uitvoering wordt een verrekening gemaakt aan de hand van de werkelijke kosten (kosten aannemer(s) + 10 procent gemeentekosten). De prijs wordt dus gebaseerd op de werkelijke kosten en is afhankelijk van de situatie.

Informatie

Wilt u weten waar u de aansluiting op het gemeenteriool kunt vinden? Neem dan contact op met de gemeente. U kunt bellen naar 14 024 of mailen naar heumen@heumen.nl.

Contact

Kerkplein 6, 6581 AC Malden
Postbus 200, 6580 AZ Malden

T 14 024
Vanuit het buitenland
+31 24 358 83 00

E heumen@heumen.nl

Contactformulier
 

Openingstijden