Slopen

Home > Inwoners > Slopen

Slopen

Wilt u iets slopen? Dan moet u een sloopmelding doen of u heeft een omgevingsvergunning sloop nodig.
De ODRN (Omgevingsdienst Regio Nijmegen) verzorgt vanaf 1 januari 2018 de behandeling van de sloopmeldingen en omgevingsvergunning sloop voor de gemeente Heumen.

Omgevingsvergunning of sloopmelding?

Een sloopmelding is verplicht als:

  • de hoeveelheid vrijkomend sloopafval geschat wordt op 10m3 of meer (onder de 10m3 is meldingsvrij);
  • asbest wordt gesaneerd, verwijderd of gedemonteerd tijdens de werkzaamheden (hier geldt geen volume-ondergrens).

In sommige gevallen is naast de sloopmelding ook een ‘omgevingsvergunning sloop’ nodig. Dit is het geval:

  • in de nabijheid van monumenten;
  • binnen een beschermd dorpsgezicht;
  • in een gebied waar op grond van het bestemmingsplan een sloopvergunning is vereist.

Lees meer over aanvragen (omgevings)vergunningen.

Indienen sloopmelding

Een sloopmelding moet u minimaal vier weken voor aanvang van de werkzaamheden doen. U kunt een sloopmelding indienen via het Omgevingsloket Online of u kunt het aanvraagformulier via het Omgevingsloket downloaden en ingevuld met de bijlagen opsturen naar wabo@odrn.nl. Voor het Omgevingsloket heeft u een DigiD nodig. 

In sommige gevallen volstaat het om een melding vijf werkdagen voor aanvang te doen:
1. in geval van een directe noodzaak tot sloop bij een calamiteit;
2. in geval van reparatie- of mutatieonderhoudswerkzaamheden, alleen als de normale termijn leidt tot onnodige leegstand of ernstige belemmering van het gebruiksgenot;
3. voor particulieren onder bepaalde voorwaarden (zie Bouwbesluit).

Regels sloopmelding

Bij de sanering van asbest uit bouwwerken van voor 1 januari 1994 heeft u een asbestinventarisatierapport (SC-540) nodig (dit geldt niet voor de vijfdaagse particuliere melding) en dient de sanering uitgevoerd te worden door een erkend bedrijf. De gecertificeerde bedrijven kunt u vinden op www.ascert.nl
De exacte regels voor een sloopmelding kunt u nalezen in het Bouwbesluit 2012 (artikel 1.26).

Start werkzaamheden melden

Heeft u een geaccepteerde sloopmelding ontvangen en wilt u van start gaan met de sloop- of asbestwerkzaamheden? 

  • Particuliere melding: start/einde  melden via  bouwinspecties@odrn.nl
  • 4 weekse melding: De start en het einde van een asbestsanering moet u ten minste twee werkdagen voor de sanering melden bij de ISZW en het LAVS.. De ODRN krijgt dan van de ISZW/ LAVS automatisch bericht.
  • Sloopwerkzaamheden zonder asbest kunt u melden via bouwinspecties@odrn.nl.

Vragen omtrent sloopmeldingen en omgevingsvergunningen sloop kunt u stellen via bml@heumen.nl.

Contact

Kerkplein 6, 6581 AC Malden
Postbus 200, 6580 AZ Malden

T 14 024
Vanuit het buitenland
+31 24 358 83 00

E heumen@heumen.nl

Contactformulier
 

Openingstijden