Spelregels

Home > Inwoners > Spelregels

Spelregels

Uw Vonkje of Initiatief moet voldoen aan onderstaande spelregels:

  • Uw initiatief draagt eraan bij dat bewoners prettig samenleven. Inwoners in uw wijk, dorp of gemeente gaan er op vooruit.
  • Bewoners in uw buurt steunen het initiatief
  • Uw initiatief is niet gericht op het maken van winst
  • Eventueel beheer, onderhoud en structurele kosten zijn geregeld
  • U voert het initiatief samen met buurtgenoten uit
  • Uw initiatief leidt binnen één jaar tot een concreet resultaat

Let op: u kunt geen aanvraag indienen voor een initiatief dat al heeft plaatsgevonden. Meld uw aanvraag dus op tijd aan. In ieder geval 8 weken voordat u het initiatief wilt uitvoeren.

Contact

Kerkplein 6, 6581 AC Malden
Postbus 200, 6580 AZ Malden

T 14 024
Vanuit het buitenland
+31 24 358 83 00

E heumen@heumen.nl

Contactformulier
 

Openingstijden