Stichting Leergeld De Stuwwal

Home > Inwoners > Stichting Leergeld De Stuwwal

Stichting Leergeld De Stuwwal

Kinderen die opgroeien in een achterstandsituatie kunnen vaak niet deelnemen aan het schoolkamp of zwemles en niet meedoen met hun klasgenoten vanwege gebrek aan alledaagse middelen, zoals een fiets of computer. Niet alleen sociale uitsluiting is daardoor een reële dreiging, ook de schoolprestaties komen onder druk te staan en daarmee het zicht op een betere toekomst. Stichting Leergeld De Stuwwal biedt financiële ondersteuning aan gezinnen met een laag inkomen voor binnen- en buitenschoolse activiteiten en voor kinderen tussen 12-18 jaar kan een computer of laptop aangevraagd worden.

Voorwaarden

  • Stichting Leergeld is er voor kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar die wonen in de gemeente Heumen en waarvan de ouders/verzorgers een laag besteedbaar inkomen hebben. Het gezinsinkomen mag niet hoger zijn dan 120% van de bijstandsnorm.
  • Reiskosten worden niet vergoed.
  • Er wordt geen geld aan de aanvrager betaald. De organisatie, vereniging of het computerbedrijf ontvangt het geld rechtstreeks.
  • Als er een zogenaamde voorliggende voorziening is, wordt er geen vergoeding verstrekt.

Aanvragen

Wilt u een aanvraag doen, vul dan online het aanvraagformulier in. Na inzending van uw aanvraag neemt de stichting binnen 2 weken contact met u op. Als u in aanmerking komt voor hulp, zal er een persoonlijk gesprek plaatsvinden om de situatie goed door te spreken en eventueel andere voorzieningen te bespreken.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie op de website van Stichting Leergeld De Stuwwal of neem contact op via een e-mail aan: leergeld.destuwwal@gmail.com.

Contact

Kerkplein 6, 6581 AC Malden
Postbus 200, 6580 AZ Malden

T 14 024
Vanuit het buitenland
+31 24 358 83 00

E heumen@heumen.nl

Contactformulier
 

Openingstijden