Studietoeslag

Home > Inwoners > Studietoeslag

Studietoeslag

Als u studeert en een arbeidsbeperking heeft, dan kan werken naast uw studie soms lastig zijn. Een extra steuntje in de rug kunt u dan meestal goed gebruiken. U kunt dan in aanmerking komen voor studietoeslag. Met deze maandelijkse financiële tegemoetkoming wil de gemeente stimuleren om toch de stap te zetten om naar school te gaan of een studie te volgen.

Voorwaarden

De voorwaarden voor het aanvragen van een studietoeslag zijn:

  • U bent 18 jaar of ouder;
  • U heeft een arbeidsbeperking;
  • U heeft recht op studiefinanciering op grond van de Wet studiefinanciering (WSF) of Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten (WTOS);
  • U heeft een inkomen op bijstandsniveau;
  • U heeft geen of weinig vermogen. Bent u alleenstaand? Dan mag uw vermogen maximaal € 5.940 zijn. Bent u alleenstaande ouder of bent u gehuwd? Dan mag uw vermogen maximaal € 11.880 zijn.

Bedrag studietoeslag

De toeslag bedraagt €75 per maand. Stuur uw aanvraag op tijd in, want de individuele studietoeslag wordt niet met terugwerkende kracht toegekend.

Aanvragen

U kunt een studietoeslag aanvragen met het aanvraagformulier participatievoorzieningen (pdf, 1.85 MB). Bij de vraag voor welke kosten u bijstand aanvraagt, kunt u bij 'overige kosten' aangeven dat u studietoeslag wilt aanvragen. Nadat u het formulier heeft ingevuld en van bewijsstukken hebt voorzien, kunt u het formulier:

  • mailen: soza@heumen.nl
  • opsturen: Afdeling Sociale zaken, Postbus 200, 6580 AZ Malden
  • afgeven: bij de afdeling Sociale zaken

Wij informeren u binnen 8 weken schriftelijk over de afhandeling van uw aanvraag.

Contact

Kerkplein 6, 6581 AC Malden
Postbus 200, 6580 AZ Malden

T 14 024
Vanuit het buitenland
+31 24 358 83 00

E heumen@heumen.nl

Contactformulier
 

Openingstijden