Subsidie voor bevorderen deskundigheid vrijwilligers

Home > Inwoners > Subsidie voor bevorderen deskundigheid vrijwilligers

Subsidie voor bevorderen deskundigheid vrijwilligers

De gemeente Heumen kent een financiële regeling voor Heumense organisaties zonder winstoogmerk: Beleidsregel subsidiëring deskundigheidsbevordering vrijwilligers. Deze regeling is bedoeld om de deskundigheid van vrijwilligers te bevorderen. 

Deskundige vrijwilligers zijn belangrijk voor elke organisatie. De kosten van deskundigheidsbevordering zijn voor kleinere vrijwilligersorganisaties vaak een belemmering om (meer) initiatieven op dit vlak te ondernemen. De gemeente Heumen stelt daarom jaarlijks een bedrag beschikbaar, waarbij geldt: op = op. Het bedrag kan bijvoorbeeld gebruikt worden voor een workshop over een speciaal onderwerp dat aansluit bij de taken van de vrijwilliger(s), een scholing over EHBO, een cursus over omgaan met leden met een beperking of een training bestuurswerk voor bestuursleden. De regeling geldt voor incidentele financiële lasten en dus niet voor opfris- en herhalingscursussen.

Aanvraagformulier

Om in aanmerking te komen voor subsidie, kunt u het aanvraagformulier opvragen bij het Subsidiesteunpunt van de gemeente, via mailadres heumen@heumen.nl. Dit formulier moet u minimaal twee maanden voor aanvang van de scholing indienen. De aanvraag wordt alleen in behandeling genomen als het door u is ondertekend. U kunt het (ondertekende) formulier mailen naar heumen@heumen.nl, ter attentie van Subsidiesteunpunt. Via de post kunt u het sturen naar gemeente Heumen, t.a.v. Subsidiesteunpunt, Kerkplein 6, 6581 CA Malden.

Meer informatie

Lees de beleidsregel met voorwaarden voordat u een aanvraag doet.. Als u vragen heeft over deze regeling, kunt u contact opnemen met contactpersoon mevrouw E. Klaassen. Dat kan via de mail: vrijwilligerswerk@heumen.nl of via telefoonnummer: 024-358 83 00.

Contact

Kerkplein 6, 6581 AC Malden
Postbus 200, 6580 AZ Malden

T 14 024
Vanuit het buitenland
+31 24 358 83 00

E heumen@heumen.nl

Contactformulier
 

Openingstijden