Subsidies buitensportaccommodatie

Home > Inwoners > Subsidies buitensportaccommodatie

Subsidies buitensportaccommodatie

Met deze subsidie wil de gemeente Heumen verenigingen in Heumen financieel ondersteunen bij het opknappen van en investeren in buitensportaccommodaties. De subsidie is bedoeld voor de voetbal-, korfbal-, tennis- en hockeyverenigingen binnen de gemeente Heumen.

De subsidie kan bestaan uit een bijdrage aan de vervanging of vernieuwing van uw accommodatie. U kunt ook denken aan het opknappen van velden, banen of kleedkamers, of het realiseren van trainings- of baanverlichting. Maar ook de bouw van een fietsenstalling of kantine kan onderdeel zijn van de aanvraag.

Subsidie aanvragen

De subsidie moet u vóór 1 juli aanvragen voor een subsidieaanvraag een jaar later. Bijvoorbeeld wanneer u voor het 2021 subsidie wilt aanvragen, dan moet uw aanvraag uiterlijk 1 juli 2020 bij de gemeente zijn. Dit kan digitaal.

Aanvraagformulier subsidie buitensportaccommodatie
 

Hoogte subsidie

De hoogte van de subsidie hangt af van wat u aanvraagt en het percentage leden van de vereniging dat in de gemeente Heumen woont. U leest hierover meer in de Beleidsregel Subsidieregeling investeringssubsidies buitensportaccommodaties 2019.

Meer informatie

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Neem contact op met Rick van der Geugten, via 14 024 of mail naar rvdgeugten@heumen.nl

Contact

Kerkplein 6, 6581 AC Malden
Postbus 200, 6580 AZ Malden

T 14 024
Vanuit het buitenland
+31 24 358 83 00

E heumen@heumen.nl

Contactformulier
 

Openingstijden