Te late beslissing van de gemeente

Home > Inwoners > Te late beslissing van de gemeente

Te late beslissing van de gemeente

De gemeente doet er alles aan om een aanvrag of bezwaar goed af te handelen. Daar hoort ook bij dat de gemeete u op tijd een beslissing stuurt. Als dit niet lukt, dan heeft u recht op een vergoeding.

U kunt een vergoeding vragen door een brief te sturen. In uw brief moet het volgende staan:

  • naam en adres
  • datum waarop u de brief schrijft
  • omschrijving van de aanvraag of het bezwaarschrift
  • datum en nummer van de ontvangstbevestiging die u heeft gekregen
  • nummer van de rekening waarop de vergoeding kan worden overgemaakt
  • uw handtekening

U kunt uw brief sturen naar:

Gemeente Heumen
College van burgemeester en wethouders
Postbus 200
6580 AZ  Malden

Na het ontvangen van de brief heeft de gemeente Heumen twee weken de tijd om een beslissing te nemen.

Contact

Kerkplein 6, 6581 AC Malden
Postbus 200, 6580 AZ Malden

T 14 024
Vanuit het buitenland
+31 24 358 83 00

E heumen@heumen.nl

Contactformulier
 

Openingstijden