Toegankelijkheidsverklaring

Home > Inwoners > Toegankelijkheidsverklaring

Toegankelijkheidsverklaring

Gemeente Heumen (Gemeente) wil vanaf 1 januari 2015 volledig voldoen aan de overheidsstandaard Webrichtlijnen versie 2 op niveau AA.Voldoen aan deze standaard maakt onze website onder andere gebruiksvriendelijker en beter toegankelijk voor verschillende doelgroepen.

Scope verklaring

Deze verklaring geldt voor de website https://www.heumen.nl.

Onderdelen die uitgesloten zijn van deze verklaring

 • Elektronische formulieren omdat deze module nog niet voldoet aan de webrichtlijnen
 • Persoonlijke Internet Pagina (Mijn SIM) omdat deze module gebruik maakt van elektronische formulieren
 • Afsprakensysteem omdat de programmatuur van deze leverancier nog niet voldoet aan de webrichtlijnen
 • Raadsinformatiesysteem omdat de programmatuur van deze leverancier nog niet voldoet aan de webrichtlijnen

Uitzonderingen en verbeterpunten

Succescriteria waaraan nog niet is voldaan

 • Succescriterium 1.1.1 Niet-tekstuele content (A)
  Oorzaak

  het Twittericoon, de carrousel afbeeldingen en de banner bevatten geen alt-teksten

  Gevolg

  blinde mensen weten niet wat er op de afbeeldingen staat

  Alternatieven

  er zijn geen alternatieven

  Maatregelen

  de gemeente zorgt voor het plaatsen van alt-teksten bij afbeeldingen.

  Planning

  eerste kwartaal 2015

 • Succescriterium 2.1.1 Toetsenbord (A)
  Oorzaak

  de inhoud van de toptakencarrousel is niet te benaderen met het toetsenbord

  Gevolg

  mensen met een (hand)beperking kunnen dit stuk van de site niet bedienen

  Alternatieven

  er zijn geen alternatieven

  Maatregelen

  leverancier lost dit op

  Planning

  eerste kwartaal 2015

 • Succescriterium 2.4.4 Linkdoel (in context) (A)
  Oorzaak

  er is nog geen aandacht voor geweest

  Gevolg

  voor mensen met een beperking is het niet duidelijk waar de link 'Meer informatie' over gaat

  Alternatieven

  er zijn geen alternatieven

  Maatregelen

  de gemeente gaat de link 'Meer informatie' beter omschrijven

  Planning

  tweede kwartaal 2015

Onderbouwing bij deze verklaring

Testresultaten

 • 11-11-2014: Handmatige inspectie door derden

Maatregelen om de toegankelijkheid te bevorderen

Wij hebben de volgende maatregelen genomen om naleving van de Webrichtlijnen te bevorderen:

 • Inspecties: Onafhankelijke deskundigen toetsen regelmatig (onderdelen van) onze website op toegankelijkheid. Gevonden knelpunten lossen wij duurzaam op.
 • Automatische toetsen: Wij laten onze website regelmatig toetsen door een automatische toetstool zoals Gewoon Toegankelijk.

Probleem met de toegankelijkheid van deze website?

Als u ondanks de maatregelen die wij al hebben genomen een toegankelijkheidsprobleem ervaart op onze website, laat het ons dan weten. Geef uw melding door aan KlantContactCentrum (KCC):

Vermeld in ieder geval het probleem dat u ervaart en de link naar de pagina waar het probleem zich voordoet. Dank u wel!

Overzicht websites die onder onze verantwoording vallen

Er is (nog) geen overzicht beschikbaar van alle websites waarvoor onze organisatie verantwoordelijk is.

Contact

Kerkplein 6, 6581 AC Malden
Postbus 200, 6580 AZ Malden

T 14 024
Vanuit het buitenland
+31 24 358 83 00

E heumen@heumen.nl

Contactformulier
 

Openingstijden