Uitkering aanvragen

Home > Inwoners > Uitkering aanvragen

Uitkering aanvragen

Als u niet in uw eigen levensonderhoud kunt voorzien, heeft u mogelijk recht op een bijstandsuitkering. Een uitkering is bedoeld als tijdelijke overbrugging voor de periode dat u werkloos bent. U moet er alles aan doen om zo snel mogelijk aan het werk te gaan. De regels voor een bijstandsuitkering staan in de Participatiewet.

Voorwaarden

U heeft recht op een bijstandsuitkering als u aan de volgende voorwaarden voldoet:

  • U woont in de gemeente Heumen;
  • U bent 18 jaar of ouder;
  • U bent Nederlander of mag hier geldig wonen;
  • U zit niet in de gevangenis of een huis van bewaring;
  • U zoekt naar een betaalde baan;
  • U heeft niet genoeg inkomen of eigen vermogen (zie bijstandsnorm) om in uw levensonderhoud te voorzien. Als u samenwoont, tellen het inkomen en het eigen vermogen van uw partner ook mee;
  • U kunt geen beroep meer doen op een andere uitkering;
  • U geeft alle informatie over uw huishouden, uw geld en uw gezin;
  • U doet mee aan activiteiten die de gemeente u aanbiedt om werk te vinden.

Aanvragen

Een bijstandsuitkering aanvragen, begint op www.werk.nl met het inschrijven als werkzoekende. U heeft hiervoor uw DigiD nodig. Heeft u geen DigiD, dan vraagt u er een aan.

U bent 27 jaar of ouder

Na het inschrijven via www.werk.nl meldt u zich bij de afdeling Sociale Zaken van de gemeente Heumen. Dit kan tijdens het inloopspreekuur op maandag of donderdagochtend van 08.30 uur tot 12.00 uur. In dit intakegesprek bespreekt de consulent met u de mogelijkheden en voorwaarden die horen bij het aanvragen van een uitkering. Ook wordt u direct aangemeld bij het Werkbedrijf om mogelijkheden en de kansen op de arbeidsmarkt te bespreken. Indien nodig maakt de consulent met u een vervolgafspraak waarin u de uitkering aanvraagt. Tijdens deze afspraak moet u de gevraagde gegevens meebrengen. Pas als alle gegevens volledig zijn, wordt de aanvraag in behandeling genomen.

U bent jonger dan 27 jaar

Bent u jonger dan 27 jaar en wilt u een bijstandsuitkering aanvragen? Dan krijgt u te maken met een zoekperiode van vier weken waarin u eerst zelf actief op zoek moet gaan naar werk. De zoekperiode van vier weken gaat in op de dag dat u zich bij het Werkbedrijf heeft aangemeld.

Een consulent van het Werkbedrijf kijkt of u genoeg moeite heeft gedaan om werk te vinden in de zoekperiode. Lukt het niet om werk te vinden? Dan mag u na deze vier weken een bijstandsuitkering aanvragen bij de gemeente Heumen.

Naast de zoekperiode hebt u ook de verplichting tot het volgen van een opleiding/studie als u nog op een toelage van DUO (studiefinanciering) aanspraak kunt maken. Dit geldt niet alleen voor het gedeelte van de studiebeurs, maar ook voor een studielening. U heeft dan geen recht op een uitkering. Dit geldt ook wanneer u geen recht meer heeft op studiefinanciering of een studielening, maar toch nog studiemogelijkheden heeft.

Indien u niet meteen met een opleiding kunt starten is het in sommige gevallen mogelijk een uitkering te ontvangen voor de tussenliggende periode.

Consulent gemeente

Als u van ons een uitkering ontvangt, krijgt u automatisch een consulent van de gemeente toegewezen. Deze consulent geeft antwoord op al uw vragen over inkomen en ondersteunende regelingen.

Contact

Voor uitgebreide informatie of vragen kunt u contact opnemen met uw consulent. Dat kan persoonlijk tijdens het inloopspreekuur op maandag of donderdagochtend van 08.30 uur tot 12.00 uur. Belt u liever? Dat kan op maandag, woensdag, donderdag en vrijdag tijdens het telefonische spreekuur van 09.00 tot 10.00 uur via het telefoonnummer 14 024. Sociale Zaken is ook bereikbaar via e-mail: soza@heumen.nl.

Werkbedrijf Rijk van Nijmegen

Bezoekadres:

Nieuwe Dukenburgseweg 21A
6534 AD Nijmegen

Telefoon:

024 - 751 7500

Website:

www.werkbedrijfrvn.nl

Contact

Kerkplein 6, 6581 AC Malden
Postbus 200, 6580 AZ Malden

T 14 024
Vanuit het buitenland
+31 24 358 83 00

E heumen@heumen.nl

Contactformulier
 

Openingstijden