Uitkering aanvragen

Home > Inwoners > Uitkering aanvragen

Uitkering aanvragen

Als u niet in uw eigen levensonderhoud kunt voorzien, heeft u mogelijk recht op een bijstandsuitkering. Een uitkering is bedoeld als tijdelijke overbrugging voor de periode dat u werkloos bent. U moet er alles aan doen om zo snel mogelijk aan het werk te gaan. De regels voor een bijstandsuitkering staan ook in de Participatiewet.

Voorwaarden

U heeft recht op een bijstandsuitkering als u aan de volgende voorwaarden voldoet:

  • U woont in de gemeente Heumen;
  • U bent 18 jaar of ouder;
  • U bent Nederlander of mag hier geldig wonen;
  • U zit niet in de gevangenis of een huis van bewaring;
  • U zoekt naar een betaalde baan;
  • U heeft niet genoeg inkomen of eigen vermogen (zie bijstandsnorm) om in uw levensonderhoud te voorzien. Als u samenwoont, tellen het inkomen en het eigen vermogen van uw partner ook mee;
  • U kunt geen beroep meer doen op een andere uitkering;
  • U geeft alle informatie over uw huishouden, uw geld en uw gezin;
  • U doet mee aan activiteiten die de gemeente u aanbiedt om werk te vinden.

Aanvragen

Een bijstandsuitkering aanvragen, begint op www.werk.nl met het inschrijven als werkzoekende bij het UWV WERKbedrijf. U heeft hiervoor uw DigiD nodig. Heeft u geen DigiD, dan vraagt u er een aan.

Heeft u geen computer of vindt u het lastig hiermee om te gaan? Bij het Werkplein (MariĆ«nburg 30, Nijmegen) kunt u van computers gebruik maken. Op werkdagen open van 09.00 - 17.00 uur. Tevens kunt u tijdens de openingstijden van de gemeente ook gebruik maken van de computers.

U bent 27 jaar of ouder

Na het inschrijven bij het UWV WERKbedrijf meldt u zich bij de afdeling Sociale Zaken van de gemeente Heumen. Dit kan tijdens het inloopspreekuur op maandag of donderdagochtend van 08.30 uur tot 12.00 uur. In dit intakegesprek bespreekt de klantmanager met u de mogelijkheden en voorwaarden die horen bij het aanvragen van een uitkering. Indien nodig maakt de klantmanager met u een vervolgafspraak waarin u de uitkering aanvraagt. Tijdens deze afspraak moet u de gevraagde gegevens meebrengen. Pas als alle gegevens volledig zijn, wordt de aanvraag in behandeling genomen.

U bent jonger dan 27 jaar

Bent u jonger dan 27 jaar en wilt u een bijstandsuitkering aanvragen? Dan krijgt u te maken met een zoekperiode van vier weken waarin u eerst zelf actief op zoek moet gaan naar werk. De zoekperiode van vier weken gaat in op de dag dat u zich bij het UWV WERKbedrijf heeft aangemeld. U gaat hiervoor naar het Regionaal Jongerenloket Nijmegen dat bij het UWV WERKbedrijf gevestigd is, Nieuwe Dukenburgseweg 21 in Nijmegen.

Een jongerenadviseur kijkt of u genoeg moeite heeft gedaan om werk te vinden in de zoekperiode. Lukt het niet om werk te vinden? Dan mag u na deze vier weken een bijstandsuitkering aanvragen bij de gemeente Heumen.

Naast de zoekperiode hebt u ook de verplichting tot het volgen van een opleiding/studie als u nog op een toelage van DUO (studiefinanciering) aanspraak kunt maken. Dit geldt niet alleen voor het gedeelte van de studiebeurs, maar ook voor een studielening. U heeft dan geen recht op een uitkering. Dit geldt ook wanneer u geen recht meer heeft op studiefinanciering of een studielening, maar toch nog studiemogelijkheden heeft.

Indien u niet meteen met een opleiding kunt starten is het in sommige gevallen mogelijk een uitkering te ontvangen voor de tussenliggende periode.

Klantmanager

Als u van ons een uitkering ontvangt, krijgt u automatisch een klantmanager van de gemeente toegewezen. Uw klantmanager geeft antwoord op al uw vragen over inkomen en ondersteunende regelingen.

Contact

Voor uitgebreide informatie of vragen kunt u contact opnemen met uw klantmanager. Dat kan persoonlijk tijdens het inloopspreekuur op maandag of donderdagochtend van 08.30 uur tot 12.00 uur. Belt u liever? Dat kan op maandag, woensdag, donderdag en vrijdag tijdens het telefonische spreekuur van 09.00 tot 10.00 uur via het telefoonnummer 14 024. Sociale Zaken is ook bereikbaar via e-mail: soza@heumen.nl.

UWV WERKbedrijf

Bezoekadres:

Nieuwe dukenburgseweg 21
6534 AD Nijmegen

Postadres:

Postbus 38165
6503 AD Nijmegen

T 0900 - 92 94

Openingstijden:

Maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 17.00 uur


Regionaal Jongerenloket Nijmegen

Bezoekadres:

Nieuwe dukenburgseweg 21
6534 AD Nijmegen

Postadres:

Postbus 38165
6503 AD Nijmegen

T (024) 329 22 55

Openingstijden:

Maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur

Contact

Kerkplein 6, 6581 AC Malden
Postbus 200, 6580 AZ Malden

T 14 024
Vanuit het buitenland
+31 24 358 83 00

E heumen@heumen.nl

Contactformulier
 

Openingstijden