Uitkering oudere werkloze

Home > Inwoners > Uitkering oudere werkloze

Uitkering oudere werkloze

Langdurig werklozen vanaf 50 jaar kunnen na afloop van een WW-uitkering een beroep doen op de Uitkering oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze Werknemers (IOAW). De Uitkering oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte zelfstandigen (IOAZ) is bestemd voor oudere zelfstandigen die hun bedrijf beëindigen. Deze twee uitkeringen zijn nodig omdat ouderen moeilijker aan een baan komen dan jongere werklozen.

Contact

Kerkplein 6, 6581 AC Malden
Postbus 200, 6580 AZ Malden

T 14 024
Vanuit het buitenland
+31 24 358 83 00

E heumen@heumen.nl

Contactformulier
 

Openingstijden