Uitslag verkiezingen Europees Parlement 23 mei 2019

Home > Inwoners > Uitslag verkiezingen Europees Parlement 23 mei 2019

Uitslag verkiezingen Europees Parlement 23 mei 2019

Europees Parlement 2019

De uitslag van de verkiezing Europees Parlement van 23 mei 2019 per partij is als volgt:

Partij Aantal stemmen Percentage
1 Democraten 66 (D66) 625 9,49%
2 CDA – Europese Volkspartij 889 13,50%
3 PVV (Partij voor de Vrijheid) 155 2,35%
4 VVD 1041 15,80%
5 SP (Socialistische Partij) 219 3,32%
6 P.v.d.A/ Europese Sociaaldemocraten 1520 23,07%
7 ChristenUnie-SGP 64 0,97%
8 GROENLINKS 897 13,61%
9 Partij voor de Dieren 240 3,64%
10 50PLUS 244 3,70%
11 JEZUS LEEFT 3 0,04%
12 DENK 9 0,13%
13 De Groenen 14 0,21%
14 Forum voor Democratie 543 8,24%
15 vandeRegio & Piratenpartij 5 0,07%
16 Volt Nederland 119 1,8%

Aantal geldige stemmen: 6594
Ongeldige stemmen: 12
Blanco stembiljetten: 7

Opgeroepen: 13.078
Opkomst: 6606
Opkomstpercentage: 50,51 %

Bekijk alle uitslagen en opkomstcijfers per stemlocatie en partij

U kunt alle uitslagen van deze verkiezing ook inkijken bij de balie van het gemeentehuis.

Processen-verbaal en vaststelling

Na afronding van het tellen per partij, tellen de stembureauleden handmatig de stemmen per kandidaat. Als het tellen van stemmen is afgerond, maakt het stembureau hiervan een proces-verbaal op (papieren verslag). In een ander document (N11) wordt het aantal vastgestelde uitgebrachte stemmen in gemeente getoond.

Hieronder vindt u de proces-verbalen per stembureau en de vaststelling van het aantal stemmen in de gemeente. Ook vindt u het officiële tellingenbestand.

Europees Parlement 23 mei 2019

Landelijke uitslag

U vindt de definitieve landelijke uitslag van beide verkiezingen vanaf 4 juni op www.verkiezingsuitslagen.nl.

Contact

Kerkplein 6, 6581 AC Malden
Postbus 200, 6580 AZ Malden

T 14 024
Vanuit het buitenland
+31 24 358 83 00

E heumen@heumen.nl

Contactformulier
 

Openingstijden