Verhuizen binnen de gemeente

Home > Inwoners > Verhuizen binnen de gemeente

Verhuizen binnen de gemeente

Wanneer u verhuist binnen Heumen moet u dat melden bij de gemeente. Dit kan tot uiterlijk vijf dagen na de verhuizing. Uw verhuizing wordt dan verwerkt in de Basisregistratie Personen (BRP). U kunt ook vóór de verhuisdatum al aangifte te doen. De gemeente 'bewaart' uw aangifte dan en verhuist u (administratief) op de dag die u als verhuisdatum opgeeft. Doet u aangifte ná de verhuizing, dan geldt als verhuisdatum de dag dat de aangifte door de gemeente is ontvangen. Dit kan van belang zijn voor uitkeringen en subsidies.

Wie moet de verhuizing doorgeven?

Iedere inwoner van 18 jaar of ouder moet zelf aangifte doen; ben je 16 of 17 jaar, dan mag je zelf aangifte doen. Voor een gezin is één verhuisaangifte voldoende: de inwonende gezinsleden worden automatisch ook verhuisd naar het nieuwe adres.

  • Ben je jonger dan 16 jaar, dan moet je vader, moeder of andere wettelijk vertegenwoordiger aangifte doen
  • Ouders mogen voor hun meerderjarig(e) meeverhuizend(e) kind(eren) aangifte doen en omgekeerd
  • Echtgenoten en geregistreerd partners mogen voor elkaar aangifte doen (let op: dit geldt niet voor mensen die samenwonen)
  • Als iemand onder curatele staat, moet de curator aangifte doen
  • Bij verhuizing naar een verzorgings- of verpleeghuis mag ook het hoofd van de instelling de aangifte doen

Verhuizing doorgeven

U kunt uw verhuizing op verschillende manieren doorgeven:

  • online (inloggen met DigiD)
  • op afspraak bij de afdeling Publiekszaken in het gemeentehuis. Neem het ingevulde verhuisformulier en een geldig legitimatiebewijs mee.
  • schriftelijk: stuur het volledig ingevulde verhuisformulier (pdf, 183 kB) naar Gemeente Heumen, afdeling Publiekszaken. Denkt u aan het bijvoegen van een kopie van uw geldig legitimatiebewijs.

Verhuizen naar andere gemeente of buitenland

Inwoning

Als u bij iemand gaat inwonen, moet de hoofdbewoner daar toestemming voor geven. Pas als dit is gebeurd, registreert de gemeente uw verhuizing. De hoofdbewoner moet de achterzijde van het aangifteformulier invullen, ondertekenen en kopie van zijn/haar legitimatiebewijs toevoegen. Vervolgens kunt u het volledig ingevulde formulier opsturen naar de gemeente.

Briefadres

Hebt u geen woonadres? Dan kunt u zich inschrijven op een briefadres. De bewoner van dit adres moet schriftelijk toestemming geven. Ook zorgt hij of zij er voor dat de post u persoonlijk bereikt. Het is daarom niet mogelijk om een briefadres te hebben op een postbus.

Bij een aanvraag voor een briefadres geeft u aan waarom u een briefadres aanvraagt. De gemeente onderzoekt of u inderdaad geen woonadres hebt. U kunt het aanvraagformulier briefadres telefonisch (14 024) opvragen.

Contact

Kerkplein 6, 6581 AC Malden
Postbus 200, 6580 AZ Malden

T 14 024
Vanuit het buitenland
+31 24 358 83 00

E heumen@heumen.nl

Contactformulier
 

Openingstijden