Verhuizen naar het buitenland (emigratie)

Home > Inwoners > Verhuizen naar het buitenland (emigratie)

Verhuizen naar het buitenland (emigratie)

Als u voor langere tijd naar het buitenland verhuist, dan moet u dat melden bij de gemeente. Dit kan vanaf vijf dagen voor vertrek. Uw verhuizing wordt verwerkt in de Basisregistratie Personen (BRP).

Wie moet de verhuizing doorgeven?

Iedere inwoner van 18 jaar of ouder moet zelf aangifte doen; ben je 16 of 17 jaar, dan mag je zelf aangifte doen. Ben je jonger dan 16 jaar, dan moet je vader, moeder of andere wettelijk vertegenwoordiger aangifte doen;

  • Ouders mogen voor hun meerderjarig(e) meeverhuizend(e) kind(eren) aangifte doen en omgekeerd;
  • Echtgenoten en geregistreerd partners mogen voor elkaar aangifte doen, als zij op hetzelfde adres wonen en samen verhuizen;
  • Staat u onder curatele? Dan geeft de curator uw emigratie door.

Woont u met meerdere personen op een adres en verhuist niet iedereen met u mee? Dan moet iedereen die wél meegaat persoonlijk bij de gemeente langskomen. Dit geldt ook voor kinderen jonger dan 18 jaar.

Verhuizing doorgeven

Om uw verhuizing naar het buitenland door te geven, moet u persoonlijk langskomen bij afdeling Publiekszaken in het gemeentehuis. U kunt hiervoor een afspraak maken via tel. 14 024 (vanuit het buitenland +31 24 358 83 00) of e-mail: burgerzaken@heumen.nl. Vergeet niet een geldig legitimatiebewijs mee te nemen.

Bewijs van uitschrijving

De gemeente kan u een bewijs van uitschrijving meegeven. Dit kost € 13,60.

Contact

Kerkplein 6, 6581 AC Malden
Postbus 200, 6580 AZ Malden

T 14 024
Vanuit het buitenland
+31 24 358 83 00

E heumen@heumen.nl

Contactformulier
 

Openingstijden